nieuws

Lang aan de kant

bouwbreed Premium 7

Lang aan de kant

De werkloosheid in de bouw neemt snel af. Toch staat een op de drie werklozen langer dan een jaar aan de kant.

D e crisi s in de bouw was het ergst in de eerste maanden van 2013. Maar het duurde een jaar voordat zich dat vertaalde in het aantal WW-uitkeringen. Dat aantal piekte in januari 2014; 28.612 mensen met een bouwachtergrond hadden e en WW-uitkering. Bijna de helft was 50 jaar of ouder.

Sindsdien daalt de werkloosheid gestaag. Het aantal WW-uitkeringen voor mensen met een bouwachtergrond lag in oktober 60 procent onder de piek.

Niet iedereen komt snel weer aan de bak. Een op de drie werklozen staat langer dan een jaar aan de kant.

Nu de werkloosheid daalt, daalt ook het aantal ouderen dat aan de kant staat. Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering ligt 6500 lager dan begin 2014.

Maar de WW-uitkeringen voor de leeftijdsgroep tot 50 jaar daalt sneller. Als gevolg daarvan zijn twee van de drie werklozen met een bouwachtergrond ouder dan 50 jaar. Dat aandeel ligt sinds de zomer van 2015 al zo hoog.

Hoe is dat te verklaren? Ouderen zitten langer in de WW dan de jongere leeftijdsgroep. Het aandeel 50-plussers dat langer dan een jaar op werk wacht is 42 procent. Voor alle leeftijdsgroep is het percentage langdurig werklozen 33 procent. Nog confronterender: van alle langdurig werklozen is 85 procent ouder dan 50 jaar.

Dat oudere werklozen m instens een jaar aan de kant staan, is deels te verklaren door het feit dat ouderen vaker na een langer dienstverband in d e WW belanden. Ze hebben daardoor langer recht op een WW-uitkering.

Maar de langdurige werkloosheid kan ook te maken hebben met een wetswijziging die tot een nieuwe manier van administreren bij het UWV heeft geleid. Daardoor blijven mensen iets langer in de WW-statistieken aanwezig. Pas als vaststaat dat iemand 87,5 procent van het oude loon verdient, verdwijnt de WW-registratie.

Reageer op dit artikel