nieuws

Aedes: “Werk verduurzaming huurwoningen niet tegen”

bouwbreed 18

Aedes: “Werk verduurzaming huurwoningen niet tegen”

Corporaties moeten geen nieuwe regels opgelegd krijgen die de vaart uit de verduurzaming van sociale huurwoningen halen. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de vereniging van woningcorporaties trekken de investeringen in de verduurzaming van de woningvoorraad weer aan. Zo sterk zelfs dat komende jaren een “grote versnelling” is te verwachten en de energiedoelstelling van gemiddeld label B rond 2023 kan worden gehaald.

“Maar dan mogen er geen nieuwe tegenwerkende regels komen en moeten bestaande belemmeringen worden weggenomen”, schrijft Aedes, die daarmee vooruitloopt op het algemeen overleg woensdag in de Kamer.

Koepel vreest plannen minister Blok

De koepel is er allerminst gerust op dat er geen nieuwe regels bijkomen. Zo heeft minister Blok al laten doorschemeren dat hij corporaties wil gaan verplichten om huurwoningen met een energielabel slechter dan C zo snel mogelijk aan te pakken. Ook wil de bewindsman de lokale prestatieafspraken inhoudelijk monitoren.

Aedes vindt het “niet passend” om met verplichtingen te komen die mogelijk nieuwe belemmeringen opwerpen. “Bovendien is het tegenstrijdig dat de minister enerzijds verduurzaming lokaal wil laten regelen en daar anderzijds nu vanuit Den Haag maatregelen voor wil opleggen. Zo blijft er weinig ruimte over voor lokale keuzes.”

In haar brief wijst Aedes opnieuw op de “grote knelpunten” die corporaties in de weg zitten om de versnelling te maken die nodig is. Zij vraagt de minister om “in ieder geval de verhuurderheffing, het passend toewijzen, de zekerheidstermijn voor saldering en de lage gasprijzen aan te pakken”.

Epv ook voor warmtenetten en biogas

Dat de energieprestatievergoeding (epv) ook mogelijk wordt gemaakt voor energiezuinige woningen die zijn aangesloten op het gasnet, ondersteunt Aedes. Volgens de koepelorganisatie is het belangrijk dat verhuurder” meerdere routes richting energiezuinigere woningen” kunnen kiezen. Aedes pleit er daarom ook voor een verdere uitbreiding voor onder meer een epv met (duurzame) warmtenetten en met biogas.

“De verruiming van de epv mag de energietransitie echter niet frustreren”, benadrukt Aedes. “Het einddoel blijft namelijk CO2-neutraal gebaseerd op duurzame warmte, groene stroom en biogas. Dit vraagt misschien om randvoorwaarden voor een epv met gas. Bijvoorbeeld in de vorm van tussentijdse evaluatiemomenten om te zien of richting ‘all electric oplossingen’ hybride varianten  met NOM-ready woningen nog nodig zijn.”

Reageer op dit artikel