nieuws

1100 woningen voor nieuwbouwwijk Leidsche Rijn

bouwbreed Premium 188

1100 woningen voor nieuwbouwwijk Leidsche Rijn

Het Utrechtse college van B&W heeft het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Leeuwesteyn vastgesteld. In de wijk aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal komen 950 tot 1100 woningen.

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het plan in maart 2017 vast. De eerste woningen worden in 2017 gebouwd. Er worden zowel huur- als koopwoningen gerealiseerd.

Duurzaamheid en een groene leefomgeving zijn belangrijke voorwaarden voor de wijk. “Leeuwesteyn wordt een duurzame buurt waarbij energie opwekken eerder norm is dan uitzondering en elektrisch rijden wordt gestimuleerd”, valt te lezen in het stedenbouwkundigplan. Het wordt tevens een ‘groene buurt’, met onder meer een oeverpark langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Verbindende schakel tussen Leidsche Rijn en centrum

De wijk Leeuwesteyn is mogelijk gemaakt door het verleggen en overkappen van de A2. Hiermee is een circa 29 hectare tellend stuk grond vrijgekomen, ingeklemd tussen Leidsche Rijn Centrum Oost, de Leidsche Rijn, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2.

De locatie is een van de laatste ontwikkelgebieden van Leidsche Rijn. Het vormt de verbindende schakel tussen Utrecht stad en Leidsche Rijn.

De gemeente is de selectieprocedure van ontwikkelaars reeds gestart. Tot 10 januari 2017 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

Reageer op dit artikel