nieuws

Plan afschaffing monumentenaftrek toch geschrapt

bouwbreed Premium 16

Plan afschaffing monumentenaftrek toch geschrapt

Monumenteigenaren kunnen opgelucht ademhalen: de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten blijft in 2017 bestaan. Het voorstel voor afschaffing van de regeling leverde minister Bussemaker (Cultuur) veel kritiek op.

De minister was eerder niet bereid haar voorstel tot afschaffing in te trekken. Na aandringen van de oppositie gaf ze aan bereid te zijn de regeling te versoepelen. “Er valt met mij te praten over aanpassing van het voorstel”, aldus Bussemaker eerder deze week. De voorgestelde regeling is nu dus met een jaar uitgesteld.

In een brief aan de Tweede Kamer laat ze weten dat “opmerkingen en de reacties uit het veld voor het Kabinet aanleiding zijn om het wetsvoorstel aan te houden”.

Besparingsverlies van 25 miljoen euro

Het levert het Rijk een gat in de begroting op; de afschaffing van de monumentenaftrek zou een bezuiniging van 25 miljoen euro opleveren.

“Ook bestaat het risico dat dit uitstel een aanzuigende werking heeft, dat eigenaren werkzaamheden versneld uitvoeren en de derving voor de Staat hoger wordt”, voegt de minister toe. Nu geeft het Rijk nog 170 miljoen euro uit aan tegemoetkoming voor het onderhoud van rijksmonumenten.

Huidige regeling is gevoelig voor fouten en onbedoeld gebruik

Volgens Bussemaker moest de regeling het belastingstelsel eenvoudiger maken. Ook kan er met het toewijzen van subsidies beter vanuit de politiek worden gestuurd. De huidige fiscale regeling is gevoelig voor fouten en onbedoeld gebruik.

Bedreiging voor de werkgelegenheid

De minister kondigde op Prinsjesdag aan dat ze de fiscale regeling voor het restaureren van monumenten wil vervangen door subsidies. Restaurateurs maakten zich ernstig zorgen over de toekomst van de restauratiesector. Dit bleek uit een eerdere brief aan de Tweede Kamer. Volgens de brievenschrijvers vormt het plan van Bussemaker een grote bedreiging voor de werkgelegenheid in de restauratiesector.

Reageer op dit artikel