nieuws

Luchtkwaliteit verbeterd

bouwbreed Premium 15

Luchtkwaliteit verbeterd

De Luchtkwaliteit in Nederland is verbeterd.  Werd in 2009 nog langs 1100 kilometer van de Nederlandse wegen de concentratie stikstofdioxide overschreden, vorig jaar was dat nog maar langs 10 kilometer.

Dat constateert staatssecretaris Sharon Dijksma in de Monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Die heeft ze woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Volgens die rapportage opgesteld door het RIVM resteren er, als het gaat om stikstofdioxiden nog een paar knelpunten in Nederlandse steden langs drukke binnenwegen. Behalve Amsterdam en Rotterdam zijn nog vijf gemeenten betrokken betrokken bij het actieplan luchtkwaliteit om deze knelpunten te bestrijden.

Als het gaat om fijnstof vonden in 2015 nog in tien gemeenten overschrijdingen plaats. Een jaar eerder was dat nog bijna het dubbele. De overschrijdingen vonden vooral plaats bij woningen in de buurt van pluimveebedrijven. De prognoses laten zien dat de afname van de fijnstofproblematiek vanaf 2020 stagneert.  Dijksma verlengt daarom het NSL en belooft zich zich ook met het project Slimme en Gezonde stad te blijven inzetten voor verbetering van de luchtkwaliteit. 

Reageer op dit artikel