nieuws

Corporaties willen Limburgs “van-het-gas-af-akkoord”

bouwbreed 38

Corporaties willen Limburgs “van-het-gas-af-akkoord”

Limburgse corporaties willen zo snel mogelijk met gemeenten en provincie afspraken maken om de woningvoorraad van het gas af te krijgen. “Het beleid is nu te versnipperd”, stellen Ton Mans, directeur-bestuurder van ZOwonen, en Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg.

“Een gasloze toekomst is voor ons geen vraag meer. De vraag is alleen in welk tempo dat moet gaan”, zegt Peeters van Wonen Limburg. De corporatie voert nieuwbouw – met Van Wijnen en bouwbedrijf Jongen – alleen nog maar in nul-op-de-meter uit. Bij de renovatie van woningen blijkt gasloos een stuk lastiger.

“We doen mee aan de Stroomversnelling, pakten ook een groot aantal woningen op die manier aan, maar toch zitten daar nog altijd mitsen en maren aan. Zo merken we dat het lastig is om huurders van het gas af te krijgen. Die moeten echt overtuigd worden. Dat hoort misschien bij het leerproces, maar ook het financiële plaatje is nog altijd dermate hoog, dat we naar alternatieven moeten kijken.”

2050 gasloos?

Peeters roept gemeenten en provincie op om samen te bedenken hoe de Limburgse woningvoorraad in stappen gasloos kan worden gemaakt. Niet van huis naar huis, maar van wijk tot dorp. “We moeten er niet vies van zijn een doelstelling te formuleren. Zeg bijvoorbeeld dat we in 2050 van het gas af moeten zijn. Dan kunnen we daarop rekenen en modeleren.”

Die transitie kan alleen in grote stappen gaan, nuanceert de corporatiedirecteur. “Morgen zijn we niet van het gas af. We zouden daarom ook moeten kijken naar het gebruik van mijnwater van Parkstad en restwarmte van Rockwool, de glastuinbouw in Venlo en van de chemiecampus Chemelot. Dat vraagt om andere infrastructuur, tussenstations en dus om commitment.”

Investering verdubbelen

Aan de corporatie van 28.000 woningen die met Van Wijnen en Heijmans samenwerkt, ligt het volgens hem niet. “Gemiddeld een label b in 2020 gaan we gewoon waarmaken en in 2025 willen we 75 procent op label b. Voortdurend vragen we ons echter af hoe snel de techniek gaat. Moeten we doorgaan, of juist wachten tot er een betere zonnecel komt? Ik krijg ook steeds vaker signalen dat andere corporaties die afspraken niet gaan halen.”

Corporatiedirecteur Ton Mans onderschrijft het verhaal van Peeters volledig.  Met ZOwonen opereert hij in de Westelijke Mijnstreek. “Het is misschien raar gezegd, maar het is onze ambitie om op dit dossier ‘meer gas te geven’. We bekijken nu of we onze investering voor verduurzaming van de komende jaren kunnen verdubbelen van 4 naar 8 miljoen euro per jaar. Ik moet daar intern en extern nog wel draagvlak voor vinden. Daarnaast zijn we druk bezig met het Groene Net. Vijfduizend woningen gaan wij verwarmen met restwarmte van Chemelot.”

Eigen houtje

Niettemin denkt ook Mans dat een soort Limburgs Energieakkoord nodig is. “Wil je innovatieve krachten loskrijgen dan moet je niet op eigen houtje willen opereren. De bouw wil je ook een perspectief meegeven en als je echt tot versnelling wilt komen, moet je dat met zijn allen doen.”

Gas heeft geen toekomst meer, besluit Mans. “We weten met zijn allen dat gas ophoudt te bestaan. Het is dus idioot om daar nog in te investeren. Wie de regie moet nemen voor deze transitie? “Het zou mooi zijn als provincie en gemeenten dat voortouw zouden nemen. In de tijd dat het gas in Nederland werd aangelegd, lag het initiatief ook bij de overheid.”

Galerijflats

Met Van Wijnen en Heijmans als ketenpartners voor nieuwbouw en renovatie wil ZOwonen op korte termijn acht galerijflats met 384 woningen op het Groene Net aansluiten en voorzien van zonne-energie. “Op een zachte manier willen we naar een volledig gasloos complex toe. Als bewoners het niet willen, dan wachten we op de mutatie.”

De twee corporatiedirecteuren roepen een volgend kabinet op de Verhuurdersheffing in te zetten voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Peeters: “Daar mag dan best een CO2-uitstootboete tegenover staan.”Komt er een Limburgs Energieakkoord? Ger Peeters is één van de gasten van het Cobouw Café, dat volgende week woensdag 23 november plaatsvindt. Gedeputeerde Daan Prevoo zal dieper ingaan op dit artikel.
U kunt daar gratis bij aanwezig zijn. Aanmelden en meer informatie is hier te vinden. De deuren van Chaterau Neercanne gaan om 17:15 u open.

Reageer op dit artikel