nieuws

Bewoners bepalen wat een aannemer verdient

bouwbreed 169

Bewoners bepalen wat een aannemer verdient
VolkerWessels

Betaling op basis van waardering van inwoners en bedrijven: vanaf januari 2017 start VolkerWessels een pilot in Loon op Zand. Dochteronderneming M.J. Oomen Groep voert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit.

Gedurende twee jaar beheert en onderhoudt de VolkerWessels-dochter het groen, de wegen, riolering en waterhuishouding van Loon op Zand. Ook zusterbedrijf Gebr. van Kessel werkt mee aan de pilot ‘Incudem, burgergericht beheer’. De waardering van gebruikers bepaalt de vergoeding voor het project.

“Burgers en bedrijven meer invloed geven op beheer en onderhoud woon- en werkomgeving”

“Wij geloven zo sterk in deze manier van samenwerken en onze expertise, dat wij onze betaling als leveranciers afhankelijk stellen van de waardering van de gebruiker”, aldus Peter van der Wee, algemeen directeur van de M.J. Oomen Groep.

“Met deze pilot willen we burgers en bedrijven meer invloed geven op het beheer en onderhoud van hun woon- en werkomgeving. Daarbij monitoren we continu wat het effect is van onze activiteiten, zodat we hiervan kunnen leren en onze dienstverlening aanpassen.”

Doel: toenemende tevredenheid en betrokkenheid van bewoners en ondernemers

De gemeente Loon op Zand wil met het project de burgertevredenheid vergroten, en een optimale betrokkenheid van bewoners en ondernemers bewerkstelligen.

“De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners hun leefomgeving als prettig en veilig ervaren. Wat hiervoor moet gebeuren is echter niet altijd duidelijk. Ondanks inspanningen voor betere communicatie en burgerparticipatie merken we dat burgers niet tevreden zijn over het onderhoud van hun woonomgeving”, aldus Jacqueline Simon, integraal beleidsmedewerker Infra van de gemeente.

“Met deze pilot krijgen we inzicht in wat burgers belangrijk vinden en hoe we het beheer hierop kunnen aanpassen.”

Samenwerken in netwerken van bedrijven, overheden en burgers wordt steeds belangrijker

De pilot komt voort uit het plan ‘Prestatiegericht meerjarig beheer en onderhoud van de volledige openbare ruimte’ van de M.J. Oomen Groep van eind 2014.

Van der Wee: “Uit onderzoek blijkt dat gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren, maar met minder mensen en een dalend budget. De kwaliteit van de openbare ruimte komt hiermee onder druk. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is vernieuwend denken het devies, waarbij het samenwerken in netwerken van bedrijven, overheden en burgers steeds belangrijker wordt.”

Reageer op dit artikel