nieuws

Van alle markten thuis

bouwbreed 38

Van alle markten thuis

U ontvangt ze vast met enige regelmaat: uitnodigingen van opdrachtgevers voor deelname aan een Marktdag. Maar wat leveren dergelijke Marktdagen opdrachtnemers eigenlijk op? Bieden ze voldoende toegevoegde waarde? Die vraag zouden organiserende aanbesteders zich naar mijn mening wat vaker moeten stellen.

Veel aanbesteders organiseren jaarlijkse marktdagen: een plenaire sessie met presentaties en vervolgens diverse workshops over onderwerpen als de toepassing van social return in het beleid van de aanbestedende dienst of verbetering van emvi-aanbestedingen. Maar ook met discussies over duurzaam aanbesteden of het kweken van meer begrip tussen aanbesteder en opdrachtnemer. Het zijn stuk voor stuk interessante onderwerpen die aan bod komen. Maar ondernemers zijn vaak ook op zoek naar nieuwe opdrachten en verwachten die op een ‘Marktdag’ te vinden. Ze komen van een koude kermis thuis. Zo’n Marktdag heeft namelijk meer het karakter van een cursusdag, met voorlichting en discussiepanels. Het is een dag met ’de markt‘, maar zonder ’marktwaar’.

Aanbesteders staan tijdens een Marktdag hoofdzakelijk in de zend-modus. En dat is een gemiste kans. Want een marktplaats is bij uitstek een plaats om zaken te doen. Niet in de zin van het binnenhalen van opdrachten, maar wel om met elkaar te verkennen welke inkoopbehoeften een aanbesteder heeft en hoe je hierop als opdrachtnemer kunt inspelen.

De laatste Marktdag van de Waterschappen was daarvan een perfect voorbeeld. Het programma bestond uit speeddates tussen opdrachtgever en potentiële opdrachtnemers. Die leverden de aanbesteder een beeld op van het marktpotentieel en opdrachtnemers kregen de kans om zichzelf in de etalage te zetten. Dat is een concept waar aanbieders wél warm voor lopen. Zo’n marktdag leidt tot een echte Marktvisie en een betere aanbestedingspraktijk. Interactie tussen vraag en aanbod; dat is de voorwaarde voor een geslaagde Marktdag! Wie volgt?

Reageer op dit artikel