nieuws

Stad als oplossing voor alles

bouwbreed Premium 29

Stad als oplossing voor alles

Als je steden bouwt als piramides, passen alle Nederlanders in een stad zo groot als Amsterdam. In het voorbijgaan lost bedenker Aad Breed er bovendien zo’n beetje alle wereldproblemen mee op.

Aad Breed is architect en filosoof. En idealist. Al zouden sommigen hem waarschijnlijk eerder typeren als een fantast. Of in het gunstigste geval als een dromer. 

Want het is niet zomaar iets dat Aad Breed heeft uitgedacht. Nee, als we Breed moeten geloven dan is het binnen afzienbare tijd gedaan met zo ongeveer alle ellende in de wereld. Maar hij is niet zo iemand die roept, dat als je de wereld wilt verbeteren, je bij jezelf moet beginnen. Nee, hij beweert dat wanneer je de wereld wilt verbeteren, je bij de bouw moet beginnen. 

De bouw? “Ja, de bouw”, steekt Breed van wal. “Daar begint het. We zouden terug moeten naar de vooroorlogse stedenbouw. Hoge dichtheid en geen buitenstedelijk wegennet. Naoorlogse steden daarentegen hebben – vanwege alle auto’s – een viermaal geringere dichtheid en buitenstedelijk een omvangrijk wegennet. Steden van nu vragen om veel bouwgrond, meestal landbouwgrond of bos.”

Breed haalt eens diep adem. “Fataal!”, vervolgt hij. “Want daardoor ontstaat een voedselvraagstuk. Het begin van alle ellende. Om alle wereldburgers fatsoenlijk te kunnen huisvesten in steden zoals we die nu kennen, heb je een grondoppervlak van 2 miljoen vierkante kilometer nodig. Dat is de totale oppervlakte van Argentinië!”

Een oplossing is volgens de architect/filosoof echter helemaal niet moeilijk. Kwestie van anders denken. En dicht bij huis beginnen. “Neem een dichtbevolkt land als het onze. Betaalbare huizen voor mensen met de laagste inkomens zijn geen utopie. Maar het bouwproces moet er wel fundamenteel voor op de schop.”

Piramidestad

In de visie van Breed moet de woningbouwopgave niet langer worden overgelaten aan projectontwikkelaars en woningcorporaties. En ruw- en afbouw moeten uit elkaar worden getrokken. “De ruwbouw moet de hoofddraagconstructie van een piramidestad gaan vormen, een betonskelet zoals we dat kennen van parkeergarages. De fundering bestaat uit prefabkelders van 12 bij 4 bij 3. Volledig geprefabriceerde chalets of containerwoningen van 4 meter breed kunnen later ingeschoven worden in het betonskelet.”

Die ‘inschuifwoningen’ kunnen volgens Breed door aannemers tegen een sterk concurrerende prijs worden geprefabriceerd in opdracht van de individuele bewoners. “Niet langer de architect, projectontwikkelaar of woningbouwvereniging, maar de individuele bewoner bepaalt indeling, vorm, grootte en kleur van zijn woning.”

De door Breed uitgedachte piramidesteden kunnen verrijzen op maar een fractie van het huidige grondoppervlak, waardoor de stichtingskosten van een woning of kantoor in zijn ogen kunnen worden gehalveerd.  
“Als je rekent met een grondprijs van 400 euro per vierkante meter, levert een perceel van 200 bij 200 meter de gemeente 16 miljoen euro op. Als je de lucht in bouwt passen er namelijk 1600 woningen en 100.000 vierkante meter bedrijfsruimte op. En zo’n perceel hoeft niet bouwrijp gemaakt te worden.”   

De filosoof/architect is nu op dreef. “Stel je een dambord van 15 bij 15 kilometer voor, dat is het oppervlak van het huidige Amsterdam. De zwarte vakken zijn bebouwd, de witte zijn natuur. In die geschakelde piramidestad kunnen we alle inwoners van Nederland huisvesten, laten werken en voeden. Files zijn verleden tijd en de rest van Nederland is 40.000 vierkante kilometer ongerepte natuur.”

Natuurrampen

Breed ziet het voor zich. En schakelt meteen door naar de allerhoogste versnelling. Want wat in Nederland kan, kan immers overal.
“Als we wereldwijd op deze manier gaan bouwen, lossen we niet alleen het fileprobleem en de luchtverontreiniging op, maar ook het huursubsidieprobleem en de studenten- vluchtelingen- en bejaardenhuisvesting.” 
En nu hij er eens wat langer over nadenkt: “Ken je de stadslandbouw van Plantlab? Als je dat aan mijn piramidesteden toevoegt, betekent dat het einde van het voedselprobleem. En dus de wereldwijde armoede, de honger, werkloosheid, criminaliteit. Deze manier van bouwen betekent dat sloppen- en achterstandswijken verdwijnen.  Door natuurrampen getroffen steden kunnen worden herbouwd. Ontwikkelingswerk, sociale voorzieningen en filantropie worden overbodig.”

Aad Breed is een dromer. En wie de wereld wil verbeteren, moet bij zichzelf beginnen.Aad Breed is architect en filosoof. Breed studeerde af als architect aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, en later als analytisch filosoof aan de Universiteit van Utrecht, afdeling politieke en sociale filosofie. Als filosoof heeft hij drie boeken geschreven over “taal”. Als architect heeft hij o.a. een plan gemaakt voor het overbouwen van de ringweg A10 in Amsterdam als alternatief voor IJburg. 
Met zijn eigen architectenbureau ontwerpt Breed woningen en kantoren.
 

Reageer op dit artikel