nieuws

Overvallen door asbest

bouwbreed Premium 13

Overvallen door asbest

Voor de renovatie van twee flats in Roosendaal was een heel plan opgetuigd om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Totdat er asbest werd aangetroffen op plekken waar het niet werd verwacht. In allerijl moest een nieuw plan geschreven.

Voor wooncorporatie AlleeWonen en aannemer Bergh Bouw is het vervangen van het dak en de puien en modernisering van twee jarenzestigflats in Roosendaal een flinke klus. Maar normaal gesproken niet een heel ingewikkelde. De bewoners worden uitgebreid voorgelicht over de benodigde werkzaamheden, terwijl ze er gewoon kunnen blijven wonen.

Maar al gauw is er tegenslag, vertelt uitvoerder Ben Verbogt van Bergh Bouw. “Er was rekening gehouden met asbest in de geveldelen. Maar bij het eerste kozijn dat we eruit haalden, bleek er asbesthoudende kit te zijn gebruikt.’’ Het betekende dat het hele bouwproces meteen stil kwam te liggen. ‘‘Uiteindelijk zijn alle puien helemaal verwijderd door het asbestbedrijf, en stonden wij, als de woning werd vrijgegeven, te wachten met een nieuwe pui. Maar nu kostte het twee dagen per woning. Eigenlijk hadden we dat veel sneller willen doen.”

Opdrachtgever en aannemer staken veel tijd in communicatie met de bewoners. “In de woningen kwamen stofschotten, die bleven staan tot de nieuwe pui helemaal dicht was. Voor bewoners was het wel even wennen, want er staan toch ineens mannen met witte pakken op de stoep. Maar verder is het allemaal goed verlopen.”

Verbogt kijkt toch tevreden terug.“Het eindresultaat is mooi. En dat het proces drie maanden langer heeft geduurd, daar kan niemand wat aan doen.” 

De woningen aan de Jan Vermeerlaan zijn niet de enige die moeten worden aangepakt. De wooncorporatie is bezig met een grootschalige renovatie van haar bezit in de Westrand van Roosendaal. “Er staan in de buurt nog acht van dit soort gebouwen. Daar willen we er best een paar van aanpakken.”Project: Renovatie 56 
flatwoningen Roosendaal
Opdrachtgever: AlleeWonen
Aannemer: Bergh Bouw
asbestsanering: Holland 
Totaal Projecten
Ontwerp: Cier Architecten
Bouwtijd: Circa zes maanden 

Reageer op dit artikel