nieuws

Huurhuis 
ongeliefd fenomeen

bouwbreed 6

Huurhuis 
ongeliefd fenomeen

In driekwart van de gemeenten hebben zich sinds de nieuwe Woningwet geen marktpartijen gemeld met plannen voor de bouw van huurwoningen.

Het wil maar niet lukken met de vrijesectorhuurwoning in Nederland. Zo’n beetje iedereen in Nederland vindt het belangrijk dat er meer geliberaliseerde huurwoningen beschikbaar komen. Maar de laatste jaren floreert alleen de koopwoning op de bouwplaats. 

De op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen herziene Woningwet van minister Blok moest het kantelpunt worden, waarbij marktpartijen veel meer vrijesectorhuurwoningen gingen bouwen en corporaties zich zouden beperken tot sociale huurwoningen. 

Uit een data-analyse van Cobouw op basis van cijfers van het CBS, blijkt echter dat in 72 procent van de gemeenten er sinds de ingangsdatum van de Woningwet geen enkele vergunning voor de bouw van huurwoningen is verleend. Terwijl sinds diezelfde datum wel in 80 procent van de gemeenten vergunningen voor koopwoningen zijn verleend.

In totaal zijn er sinds juli vorig jaar plannen voor de bouw van 9800 nieuwe huurwoningen aangemeld. Meer dan de helft van de woningen komt in slechts zeven gemeenten: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Diemen, Tilburg, Nijmegen en Rotterdam.

In deze gemeenten overtreffen de plannen van ontwikkelaars en beleggers de bouwplannen van corporaties overigens ruimschoots.

Reageer op dit artikel