nieuws

Corporaties voeren strijd tegen verhuurdersheffing op

bouwbreed 27

Corporaties voeren strijd tegen verhuurdersheffing op

Woningcorporaties gaan hun krachten bundelen in de strijd tegen de verhuurdersheffing. Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, roept sinds woensdag corporaties op ervaringen rond juridische procedures met elkaar te delen.

Twee procedures tegen de heffing zouden volgens Aedes al in gang zijn gezet. Zo zou de heffing mogelijk in strijd zijn met artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin staat dat een belasting op bezit niet disproportioneel mag zijn.

De kleine corporatie SCW uit Tiel (3500 woningen) is hierover een procedure gestart. De corporatie betaalde tussen 2013 en 2015 3,8 miljoen euro aan verhuurdersheffing.

Geen heffing voor sloopwoning

Daarnaast bestaat er een juridische procedure tegen de heffing als deze geldt voor woningen die op de lijst staan op te verkopen of slopen. In juridische zin zijn deze woningen volgens de bezwaarmaker niet voor verhuur bestemd. De Belastingdienst zou dan geen verhuurderheffing mogen rekenen over deze woningen.

De rechter buigt zich volgens Aedes op dit moment over deze vraag. Verschillende corporaties zijn hiervoor naar de rechter gestapt.

‘We zijn klaar met de heffing’

Volgens een woordvoerder is het niet zo dat Aedes in opstand komt en rechtsgang namens alle corporaties voorbereid. “Dat speelt absoluut nog niet. Het is meer om praktische reden dat we gaan inventariseren. Het zou zonde zijn als iedere corporatie dure fiscale kennis gaat inhuren en op dezelfde uitkomst komt.”

De branchevereniging erkent dat met het bundelen van de juridische kennis wel de strijd tegen de verhuurdersheffing wordt geïntensiveerd. “We zijn klaar met de heffing. We hebben kunnen zien dat het leidt tot financiële problemen bij corporaties. Ze hebben moeite met het bouwen van nieuwe woningen, en met investeringen in onderhoud, duurzaamheid en betaalbaarheid.”

Reageer op dit artikel