nieuws

(Bouw)bedrijven willen haast maken met energietransitie

bouwbreed Premium 24

(Bouw)bedrijven willen haast maken met energietransitie

Op dit moment hebben 39 bedrijven waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam zich verenigd in de Transitiecoalitie. Die coalitie staat uitdrukkelijk open voor nieuwe deelnemers en groeit wekelijks.  De bedrijven willen dat “de komende regering een klimaatwet opstelt die ‘Parijs’ realiseert”.

Lees hier de oproep

Lees hier de oproep
Daartoe deed de Transitiecoalitie een oproep in de Volkskrant waarin het de overheid niet alleen maant een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren maar ook komt met concrete tussendoelen in 2030 en 2040.
Verder wenst het bedrijfsleven een eigen minister voor economie, klimaat en energie die zorgt voor samenhang in het beleid en een onafhankelijke klimaatautoriteit die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt.

Versnellen levert ook meer op

Ook willen de initiatiefnemers een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt. “De Transitiecoalitie wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. Versnellen kost meer, maar levert ook meer op,” schrijven de bedrijven in een persverklaring.

De coalitie omarmt de klimaatdoelen

“Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs vorig jaar december is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De Transitiecoalitie omarmt deze afspraak en beschouwt het als niets minder dan een cruciale doorbraak in de politieke besluitvorming.”

‘Dit vergt niets minder dan een nieuw Deltaplan’

Van Nederland vergen de afspraken een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent. “Op dit moment is het Nederlandse energiebeleid versnipperd over verschillende departementen en ligt de focus op de korte termijn. Om de noodzakelijke reducties te behalen is ambitie nodig en een gedeelde visie die reikt tot 2050. Wij vragen om een meerjarig kader voor een versnelling van de Nederlandse energietransitie. De transitie naar een nagenoeg CO2-neutrale maatschappij vergt niets minder dan een nieuw Deltaplan.”

Nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen

Burgers, overheden en bedrijven moeten volgens de coalitie tempo maken en forse inspanningen leveren. “De energietransitie biedt de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. In onze visie is daarvoor een ondernemende staat nodig, die ruimte maakt voor de markt. Een meerjarig, robuust beleidskader is essentieel voor een snelle en succesvolle uitvoering.”

 

Reageer op dit artikel