nieuws

Noord-Holland toch duurzaam

bouwbreed

Noord-Holland toch duurzaam

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stopt de procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het plaatsen van zonnecollectoren in Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer. De zonnecollectoren zullen groene stroom leveren aan het naastgelegen glastuinbouwbedrijf.

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stelde in juli 2015 beroep in. Het gebied waarin plaatsing van de zonnecollectoren is voorzien, is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening namelijk aangeduid als ‘glastuinbouwconcentratiegebied’. Dat betekent dat geen andere functies dan kassen zijn toegestaan.

Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft inmiddels aangegeven het een goed initiatief te vinden en de provincie gevraagd mee te werken aan de plaatsing van zonnecollectoren. Daarop is besloten de procedure te beëindigen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels