nieuws

‘We kunnen van elkaar leren’

bouwbreed Premium 55

‘We kunnen van elkaar leren’

Als directeur Stadsontwikkeling en Economie bij de gemeente Maastricht koos Karolien Leonard niet alleen voor een nieuwe functie, maar ook voor een 
ander land als werkomgeving. De Vlaamse was eerder directeur Real Estate bij de provincie Belgisch Limburg.

Merkt u een cultuurverschil tussen een baan in Nederland of in België?

“Dat is er wel, hoewel het natuurlijk een eerste indruk is. In Vlaanderen zijn ze wat formeler in de contacten tussen ambtenaren en politiek. Er zijn andere wetten en de aanpak is anders, hoewel het in hoofdlijnen op hetzelfde neerkomt. De manier waarop het werk georganiseerd is ook anders hier: minder strak geregeld en de aanwezigheid van flexplekken. In de provincie Limburg waar ik vandaan kom, hadden we tikkaarten. Die zijn er in Vlaanderen nog veelvuldig. Nederland is sterk gericht op processen. In Vlaanderen hebben we meer de houding: we lossen het wel op. Daardoor heb ik gemerkt dat medewerkers soms denken: amai, die neemt dat wel licht op. Het ideaalscenario ligt in het midden. We kunnen van elkaar leren.”

Kijkt u daardoor anders tegen zaken aan?

“Ik kom uit België, kijk met een andere blik tegen processen aan en stel andere vragen. Die mix kan leiden tot nieuwe inzichten. Ik denk wel dat dat meerwaarde heeft. Voor mij is deze functie ook een manier om mijn blik te verruimen: wel in dezelfde sector, maar in een ander land.”

Wat trekt u aan in Maastricht?

“Ik kom uit Tongeren. Dat is een halfuurtje vanaf Maastricht, dus ik ken de stad wel. En tijdens de master ruimtelijke ordening en stedenbouw die ik tijdens mijn werk gevolgd heb, heb ik een aantal papers geschreven over Maastricht. Daardoor heb ik de stad op een andere manier leren kennen. Maastricht is een heel dynamische stad, kijk maar naar projecten als de Groene Loper, de ondertunneling van de A2, en Belvédère. In mijn directe omgeving vind ik niet gauw een stad die zulke ambitieuze doelen stelt en realiseert. Deze functie is bovendien een samenvatting van alles wat ik tot nu toe gedaan heb. Die kans die moest ik grijpen.”

Wat is uw taak?

“Het directieteam is de link tussen het ambtenarenapparaat en het college en ieder van ons heeft zijn eigen aandachtsgebieden. Ik ben het ambtelijk aanspreekpunt voor economie en stadsontwikkeling van Maastricht, ook naar onze partners, zoals onderwijsinstellingen en bedrijven. Als ik kijk naar mijn agenda betekent dat ook veel contacten onderhouden. Zowel intern als extern leg ik de link.”

Moet u nog zaken bijspijkeren?

“Zeker in het begin moest ik veel opzoeken. Er worden veel afkortingen gebruikt die voor anderen heel vanzelfsprekend zijn, maar die ik soms moest googelen. De manier van benoemen is net wat anders. Ik moet soms leren dat ik de juiste termen gebruik. Neem nou de kruimelgevallenregeling. Inmiddels weet ik wat dat is. We spreken dezelfde taal, maar dan net wat anders. Als ik bijvoorbeeld een dubbele ontkenning gebruik, wat in Belgische Limburg heel gebruikelijk is, krijg ik de vraag: is het nou ja of nee? Daar moet ik me altijd bewust van zijn.”Karolien Leonard
1979: Geboren in Tongeren.
1997 – 2003: Studie burgerlijk ingenieur-architect, Katholieke Universiteit Leuven.
2003 – 2004: Aanvullende opleiding culturele studies, Katholieke Universiteit Leuven.
Master Stedenbouw en ruimtelijke planning, Erasmushogeschool Brussel.
2004 – 2008: Bestuurssecretaris bouwberoepen provincie Limburg (België).
2008 – 2014: Diensthoofd Grondgebiedszaken gemeente Heers (België).
2014 – 2015: Diensthoofd Ruimtelijke Economie, POM Limburg.
2015 – 2016: Directeur Real Estate provincie Limburg (België).
2016: Algemeen directeur Stadsontwikkeling en Economie gemeente Maastricht.

Reageer op dit artikel