nieuws

Update: Schilderwerkgevers trekken kort geding in

bouwbreed 6

Update: Schilderwerkgevers trekken kort geding in

OnderhoudNL heeft het kort geding, waarin ze de rechter om een stakingsverbod had willen vragen, ingetrokken. De werkgeversorganisatie van schildersbedrijven ziet geen aanleiding meer voor een rechtszaak omdat er volgens haar momenteel nauwelijks wordt gestaakt.

“Wij hadden afgelopen vrijdag het idee gekregen dat er vandaag een landelijke stakingsdag zou plaatsvinden”, legt OnderhoudNL-directeur Okke Spruijt uit. “Dat had onze leden veel schade kunnen berokkenen. Om dat te voorkomen hadden we een kort geding voorbereid. Maar bij ons zijn momenteel maar drie locaties bekend, waar het werk stilligt. In totaal gaat het om veertien stakers.”

Erkenning rechtmatigheid staking

FNV Bouw kijkt heel anders tegen de situatie aan. Volgens de vakbond erkent OnderhoudNL met het intrekken van de rechtszaak “de rechtmatigheid van de schilderstaking” die momenteel in het land plaatsvindt.

De bond spreekt tegen dat er maar veertien schilders het werk hebben neergelegd. In totaal vinden op negentien verschillende plekken in het land stakingen plaatsvinden, aldus FNV Bouw. Daarbij gaat het om tachtig schilders. Dat aantal zal nog sterk toenemen omdat alleen cijfers bekend zijn uit een deel van de Randstad en Noord-Nederland, verzekert de vakbond.

FNV geen partij in cao-akkoord

OnderhoudNL blijft van mening dat de stakingen onrechtmatig zijn. Want, zo stelt zij, FNV is geen partij in het cao-akkoord dat twee weken terug werd gesloten met de LBV, een kleine en relatief onbekende vakbond.

FNV Bouw noemt dat onzin. Actiecoördinator Dick Koerselman wijst er op dat de vakbond anderhalf jaar lang geprobeerd heeft om een cao af te sluiten met OnderhoudNL. Dat werkgevers daarna in zee zijn gegaan met LBV, is volgens hem vooral een truc.  

“OnderhoudNL denkt ook dat we onvoldoende belang hebben om te mogen staken. Alleen al het afpakken van arbeidsvoorwaarden ter waarde van euro 1800 lijkt ons een groot belang”, aldus Koerselman.

Geschokt door intimiderende brieven

Dat schilders het werk durven neerleggen ondanks de oproep van werkgevers om niet te staken, zegt volgens hem genoeg. “Iedereen is behoorlijk geschokt door de intimiderende taal in de brieven die sommigen hebben ontvangen. Maar we laten ons niet van de wijs brengen: de komende dagen voeren we opnieuw samen actie en gaan we opnieuw staken.”

De actiecoördinator van FNV Bouw noemt het overigens opvallend dat medewerkers van verschillende bedrijven vrijwel identieke brieven en mails hebben ontvangen. Hij gaat er dan ook vanuit dat het een gecoördineerde actie betreft van OnderhoudNL.

In de ‘standaardbrief cq mail’, die in handen is van Cobouw, worden schilders er op gewezen dat de actievoeren onrechtmatig is. ‘Dit betekent dat ongeoorloofde afwezigheid of het neerleggen van werk daarom wordt aangemerkt als werkweigering’, zo valt er te lezen. En: ‘Omdat deze actie onrechtmatig zijn, zal ik passende disciplinaire maatregelen nemen waar nodig. Deze maatregelen kunnen variëren van een schadevergoeding tot ontslag’.

Normale brief in deze situatie

Okke Spruijt van OnderhoudNL snapt de ophef over de brief niet zo.  “Het is een normale brief”, zegt hij. “Het moet werkgevers en werknemers duidelijk zijn wat in zo’n situatie hun rechten en plichten zijn.”

Ook CNV stelt ulimatum en overweegt stakingen

CNV Vakmensen heeft inmiddels ook een ultimatum gesteld aan OnderhoudNL. De vakbond vindt het cao-akkoord dat met LBV is afgesloten “ver onder de maat” en eist daarom dat de werkgevers opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen.

De vakbond verlangt onder meer een loonsverhoging van in totaal 6 procent voor 2016 en 2017 en een eenmalige uitkering van 200 euro. Verder moeten schilders het recht krijgen om drie-jaarlijks een loopbaancheck te doen. Voor leerlingen in de branche wil de bond passende vergoeding voor reiskosten en reisuren. Vanwege het relatief zware werk wil CNV Vakmensen een goede seniorendagenregeling in stand houden.

Schilders beseffen dat huidig akkoord ze geld kost

Onderhandelaar Roel van Dijk van CNV Vakmensen verwacht komende woensdag al de eerste staking in gang te zetten, mocht OnderhoudNL niet over de brug komen.

“De exacte omvang van de actie is momenteel nog niet bekend. Maar dat zou zo maar eens groot kunnen zijn. 80 Procent van onze leden is zwaar tegen de nu gemaakte set afspraken van OnderhoudNL. Ze beseffen heel goed dat  dit ze heel veel geld gaat kosten. Het strookt, gek genoeg, ook niet met de heersende opvatting van menig schilder. Velen  gaven bij ons aan dat ‘hun baas’ doorgaans het beste voor heeft met z’n mensen. Daar zullen ze hem nu zeker aan willen houden.”

Geen zorgen over brede staking

OnderhoudNL maakt zich voorlopig nog geen zorgen over een brede schildersstaking. Mocht die zich wel aandienen dan schroomt de werkgeversorganisatie niet om alsnog naar de rechter te stappen. “We bekijken dat van moment tot moment’, aldus Spruijt.

Reageer op dit artikel