nieuws

Ook in Amsterdam bouw stilgelegd bij experiment nieuwe Bouwwet

bouwbreed 72

Ook in Amsterdam bouw stilgelegd bij experiment nieuwe Bouwwet
Thijs Asselbergs architectuurcentrale

Uit een rapport van Ligthart Advies naar een proef met privaat bouwtoezicht bij de bouw van honderden woningen op Zeeburgereiland blijkt dat Amsterdamse toezichthouders meerdere keren moesten ingrijpen wegens gemaakte fouten.

Zo legde de gemeente het werk noodgedwongen stil tijdens de stort van de fundering. Voor de stort wilde de toezichthouder naar de wapening kijken, maar bij aankomst bleek dat de stort een dag was vervroegd.

Veel gebreken

Na een snelle controle, oordeelde de toezichthouder dat er zoveel gebreken waren, (onvoldoende dekking, gedeeltelijk ontbreken van werkvloer, vervuiling in de kist, onvoldoende overlappingslengte) dat hij besloot het werk onmiddellijk stil te leggen. Ook de private kwaliteitsborger InterConcept bleek achteraf niet op de hoogte van de gewijzigde planning. “Die was dus niet in de gelegenheid geweest de wapening te controleren”.

Verkeerde spouwankers

Ook met spouwankers ging het een keer pijnlijk mis. Zo signaleerde de gemeentelijke toezichthouder in april 2015 afwijkingen in het aantal gebruikte ankers. Smit’s Bouwbedrijf verricht herstelacties, maar weer maakte het fouten.

Een vermoeden van de gemeente dat dit keer de verkeerde ankers waren gebruikt, werd in november bevestigd. Desondanks leverde het bouwbedrijf het werk in december vorig jaar op, mét een verklaring van InterConcept dat de woningen zouden voldoen aan het Bouwbesluit.

Ten onrechte bleek later. Na overleg werd besloten de spouw te openen. Toen bleek dat de ankers inderdaad niet voldeden. InterConcept trok de verklaring in en Smit’s Bouwbedrijf bracht alsnog orde op zaken.

Poerproblemen

Twijfels waren er in april 2015 ook over de positie van de poeren “ten opzichte van de bovenbouw bij een ander woonblok”. InterConcept ging over tot nader onderzoek, omdat de stort twee dagen later gepland was. Zonder aanpassing van de maatvoering besloot de uitvoerder toch te gaan storten. Niet zo slim, blijkt later.

Er is een maatvoeringsfout gemaakt: de poeren wijken 200 tot 300 millimeter af

“Terwijl de kraan klaarstaat om de aangevoerde beton te gaan storten, lukt het uiteindelijk de uitvoerder te overtuigen dat er iets mis is met de maatvoering. De stort wordt gestaakt en de uitvoerder zoekt uit wat er aan de hand is. Na het weekeinde komt de bevestiging, dat er inderdaad een maatvoeringsfout is gemaakt en dat de poeren 200 tot 300 millimeter afwijken. De uitvoerder verwijdert alle wapening en stelt de poeren opnieuw.”

Opdrachtgever toch positief

Ondanks de verschillende interventies door de gemeente blikt De Alliantie als opdrachtgever toch positief terug op het experiment. Woningen kunnen veel sneller worden opgeleverd dan gepland, maar dat heeft volgens de onderzoekers ook te maken met het feit dat de gemeente ook omgevingsprocedures anders benaderde.

Ligthart concludeert al met al dat de invoering van de nieuwe wet van minister Blok “geen vanzelfsprekendheid is”. Alle partijen moeten volgens het adviesbureau nog wennen aan hun nieuwe rol. Aannemers nemen nog altijd niet de verantwoordelijkheid die ze zouden moeten nemen, stelt het onderzoeksbureau.

Aannemer leunt op toezichthouder

Bekijk het rapport

Bekijk het rapport
“Wat opvalt is dat de aannemer enigermate leunt op de toezichthouder. De controle van de wapening is daarvan een voorbeeld. De uitvoerder laat de kwaliteitsborger de wapening controleren en lost vervolgens de gebreken op. Op deze manier laat de uitvoerder een deel van zijn taken over aan de kwaliteitsborger zonder daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen om de bouwkwaliteit te verbeteren wordt op die manier niet bereikt.”

 

Open eindjes

Minister Blok wil de Wet kwaliteitsborging bouw in 2018 laten ingaan. Van belang vindt hij vooral dat bij oplevering duidelijk is dat woningen voldoen aan het Bouwbesluit. Ligthart Advies signaleert echter open eindjes. “De opzet van het nieuwe stelsel sluit niet uit dat er bij de oplevering afwijkingen zijn ten opzichte van de bouwvoorschriften.” Wel benadrukt het onderzoeksbureau dat toekomstige, private kwaliteitsborgers daar, anders dan gemeenten, wel op kunnen worden aangesproken.

Hoorzitting in Kamer

Bouwregeldeskundigen komen op donderdag 29 september naar de Tweede Kamer om hun zegje te doen over de omstreden, historische wetswijzing. De minister wil de kwaliteit van bouwwerken op een andere manier borgen met een verplichte oplevertoets aan het eind, private kwaliteitsborgers, een hogere aansprakelijkheid voor bouwers én een nieuw toelatingsinstituut dat deels afrekent met gemeentelijke bouw- en woningtoezicht.

Niet iedereen is er even enthousiast over. Bouwers maken zich vooral druk om de verhoogde aansprakelijkheid, gemeenten vrezen voor ongelukken.

Ook in Den Haag

Ook in Den Haag
Die vrees lijkt niet geheel ongegrond. Eerder bleek tijdens een experiment in Den Haag ook al dat de gemeente tal van keren moest ingrijpen.

Bekijk het programma van de hoorzitting.

Reageer op dit artikel