nieuws

Onbegrip over opstappen Bouw- en Woningtoezicht

bouwbreed 59

Onbegrip over opstappen Bouw- en Woningtoezicht

Bij politieke partijen en brancheorganisaties heerst onbegrip over het feit dat de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) uit een bouwregeloverlegorgaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gestapt. “Ik vind de reactie een beetje overgevoelig”, stelt PvdA-Kamerlid Albert de Vries.

Vorige week vrijdag halftien. Op de 36e verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken komt de Stuurgroep Kwaliteitsborging Bouw bij elkaar. Zeker niet voor het eerst, zeker niet voor het laatst. Het wetsvoorstel dat hier besproken wordt, is namelijk omstreden. Kan met een beetje pech in de aanloop naar de verkiezingen zelfs controversieel worden verklaard.

Smallenbroek

Iedereen weet. Dit is een stuurgroep. Geen overlegorgaan. Haarfijn had de vorige bouwdirecteur van Binnenlandse Zaken, Meindert Smallenbroek ze dat al een keer duidelijk gemaakt. “De enige die stuurt is de minister”, verwoordde hij treffend.
Elke maand komen afgevaardigden van verschillende lobbypartijen bij elkaar. Bouwend Nederland heeft een vertegenwoordiger. Vereniging Eigen Huis. Er zit iemand namens de gemeenten bij en de ontwikkelaars. En iemand van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland: Margreet Schotman.

Iedereen weet dat het over belangrijke zaken gaat

Iedereen weet dat het gaat over belangrijke zaken gaat. Over een ingrijpende wetswijzing. De toekomst van bouw- en woningtoezichthouders staat op het spel. Als minister Blok zijn plannen doorzet is de consument beter beschermd tegen bouwfouten en dragen bouwbedrijven een hogere aansprakelijkheid.

Het waren turbulente weken, de afgelopen weken. Na een uitgelekt stuk in Cobouw over een pilot in Den Haag, waarbinnen bouwers zich nog niet van hun beste kant hadden laten zien, had je de poppen aan het dansen. Bouwregels. Landelijk nieuws? Dat is nog nooit gebeurd. Dit keer had zelfs het acht uur-journaal een item. De bouwers kregen er van langs. Zelf hun vlees keuren? Onmogelijk. Levensgevaarlijk.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde stelde de minister vervolgens vragen. Een paar dagen voor vandaag verschenen de antwoorden van Stef Blok. “Gemeenten laten al jaren steken vallen”, klonk in iets andere woorden zijn reactie. Hij verwees naar allemaal, oude ongelukken en onderzoeken waar dat uit zou blijken.

Woest

Woest reageerden ze bij de club die Schotman vertegenwoordigt. Hoe durft de minister al die hardwerkende toezichthouders te beledigen? Als er al iemand fouten maakt, dan is het de bouwer. Je geeft de politie toch ook niet de schuld van hardrijders?

Ik wil graag even een statement maken

“Beste Herman” (Scholten, hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken; red), begint Schotman die stuurgroepvergadering. “Ik wil graag even een statement maken.” Ze leest een brief voor. Boodschap? De VBWTN stapt op uit de stuurgroep. Hooguit tien minuten later verlaat ze de vergadering, die dan eigenlijk nog moet beginnen.

Lastig

De aanwezigen kijken elkaar verbaasd aan. Vooral de architectenbond BNA hamert er op dat Binnenlandse Zaken er alles aan moet doen om de toezichthouders weer aan boord te krijgen. “Dat wordt lastig”, zal Schotman later in de gang verklaren. Ze kon het ministerie niet verlaten, omdat ze na die eerste, bewuste vergadering nog moest aanschuiven bij een andere bouwvergadering in hetzelfde ministeriegebouw. Bij het Overlegplatform Bouwregelgeving. “Humoristisch”, vinden sommigen.

Krap een halve week later vragen vriend en vijand zich af waar de actie van de VBTWN goed voor was. Zo erg was het toch niet wat de minister in die brief had verwoord? “In de microkosmos van de stuurgroep is het allemaal heel spannend. Maar eigenlijk heeft dit geen enkel effect”, reageert een ‘ooggetuige’.

Ik vind de reactie wel een beetje overgevoelig

PvdA’er Albert de Vries is het daar mee eens, maar heeft ook begrip voor Schotman. “Ik ben het met Schotman eens dat de bouw- en woningtoezichthouders moeilijk schuldig kunnen zijn aan de fouten van bouwbedrijven, maar ik vind de reactie wel een beetje overgevoelig. Of Blok toezichthouders schoffeerde? “Nou ja. Het had iets zorgvuldiger gekund.”

Een storm in een glas water? Waarschijnlijk wel, vinden de meeste betrokkenen. De ‘bazen’ van de ‘bouwpolitie’ die vechten voor lijfsbehoud. Gemeenten zelf blijven via de VNG vertegenwoordigd in de ‘stuurgroep’ die nauwelijks stuurt en bovendien is VBWTN één van de partijen waarmee ook buiten de stuurgroep om al veel overleg wordt gepleegd.

Beter

Achter de schermen is het tornen aan het wetsvoorstel nog in volle gang. Zo vindt Bouwend Nederland dat er na invoering van de wet te veel risico’s op het bordje van bouwers komen te liggen en zijn de consumenten er op hun beurt er niet gerust op dat het er allemaal beter op wordt.

Kritiek is er vooral op de toelatingsorganisatie die minister Blok wil optuigen. Die organisatie moet gemeentelijke toezichthouders doen vergeten – dé bedreiging voor Schotman en haar achterban – maar zoals het er nu uitziet wordt het volgens velen een log apparaat zonder tanden en deskundigheid. Zelfs de makers van de wet vinden eigenlijk dat er meer geld bij moet.

Deal

“De toelatingsorganisatie gaat het nooit redden”, denkt een enkeling te weten. Maar hoewel de PvdA daar al langer op zinspeelt en de VVD daar ook wel voor te porren lijkt, stelt PvdA-Kamerlid De Vries onomwonden dat van een dergelijke deal geen sprake is. Ook bij de VBWTN zijn er niet op gerust dat de race in hun voordeel al gelopen is. “Ik durf mijn geld niet op de nieuwe wet te zetten, maar het is te vroeg om te denken dat we gered zijn”, duidt Wico Ankersmit, directeur van de ‘bouwtoezichthoudersbond’. “Ik schat de kans fiftyfifty.”

Reageer op dit artikel