nieuws

‘Blok draait de klok 
jaren terug’

bouwbreed 3

‘Blok draait de klok 
jaren terug’

Met de belofte dat ook woningen met een gasaansluiting in aanmerking komen voor de energieprestatievergoeding, roept minister Blok niet alleen hoon over zich af. “Hij draait de klok ook jaren terug.”

“Echt onbegrijpelijk”, reageert David Peters, directeur strategie en innovatie van netbeheerder Stedin. Het voornemen van minister Blok om in de Algemene Maatregel van Bestuur bij de Wet Energieprestatievergoeding Huurders (EPV), ruimte te maken voor woningen op aardgas, is hem in het verkeerde keelgat geschoten. “Wie CO 2-neutraal wil zijn, moet afscheid nemen van aardgas in de gebouwde omgeving. Het is zonde van het geld om woningen nog aan te sluiten op het gasnet, terwijl er betaalbare alternatieven zijn. Bouwen zonder gasketel kan allang en zou de nieuwe norm moeten worden.” En Peters, die in juli samen met de gemeente Utrecht de knuppel in het hoenderhok gooide door openlijk te betogen af te willen van de gasaansluitplicht, staat niet alleen in zijn onbegrip.

Blok’s voornemen zou betekenen dat woningen met een gasaansluiting ook recht hebben op het innen van een Energieprestatievergoeding. Volgens Blok kunnen ook woningen met een gasaansluiting nog gigantische besparingen opleveren en zorgt zijn voornemen voor meer concurrentie onder bouwbedrijven, waardoor nul-op-de-meterwoningen goedkoper worden.

“Klopt niets van”, zegt Joost Nelis van BAM Woningbouw. “Het is namelijk niet concurrerend. Onze nul-op-de-meteroplossingen zijn nog niet rendabel zonder EPV. De EPV ook inzetten bij woningen met een aansluiting op het gasnet, is een beweging in de verkeerde richting en werkt contraproductief. De financiële incentive om te investeren in echte innovatieve en duurzame oplossingen valt daardoor weg. Daarnaast zal de effectiviteit van de miljoenen euro’s, die bouwers ondertussen investeerden in energieneutrale oplossingen zonder gas, op losse schroeven komen te staan. Blok draait de klok voor jaren terug.”

Concurrentie

EPV is een speelbal geworden van de gas- en energielabel-lobby

Nelis oogst bijval van Jan-Willem van de Groep, bedenker en initiator van nul -op-de-meter: “Op dit moment concurreert een label B-renovatie absoluut met een nom-renovatie. Die concurrentie is er echter alleen door het bestaan van de EPV. Met een EPV voor labelstappen met behoud van gas is die concurrentie weg en bestaat er geen incentive meer om die grote stap te zetten. En grote stappen hebben we nou juist nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren. De EPV als innovatiemotor is daar onlosmakelijk mee verbonden”, schrijft hij op zijn weblog. Om te vervolgen: “Nul-op-de-meter, Stroomversnelling en de EPV zijn bedacht om slechts één doel te dienen: het uitlokken van innovaties die zorgen voor een energieneutrale gebouwde omgeving. De EPV is inmiddels een speelbal geworden van de gas- en energielabellobby. Het zal mij niets verwonderen dat deze regeling de hele Stroomversnelling als samenwerkingsverband zwaar onder druk gaat zetten. Los daarvan zal deze regeling in één klap de innovatie-inspanningen van het Energiesprong- programma om zeep helpen.”

Volgens de tegenstanders van het voornemen van Blok is gastechnologie een uitontwikkelde technologie, het kan niet meer goedkoper. Als installaties, die draaien op fossiel gas, ook in aanmerking komen voor de EPV, wordt de businesscase voor innovatie onderuitgehaald. Partijen zullen dan namelijk naar ‘gemakkelijke’ oplossingen met gas gaan zoeken in plaats van naar meer innovatieve oplossingen die draaien op hernieuwbare energie.

Wij willen niet langer verplicht worden om publiek geld in stranded assets te investeren

De kritiek van Nelis en Van de Groep is min of meer voorspelbaar. Beiden hebben fors geïnvesteerd in technieken die een gasaansluiting overbodig maken en vrezen dat hun investeringen in rook opgaan. De verbijstering van Peters is verbazingwekkender. Stedin heeft immers belang bij zoveel mogelijk aansluitingen. “Niet waar”, nuanceert de innovatie-directeur. “Netbeheerders investeren jaarlijks 100 miljoen in aansluitingen. Als alle woningen in 2050 CO 2 -neutraal moeten zijn, zullen deze investeringen niet meer worden terugverdiend. Wij willen niet langer verplicht worden om publiek geld in stranded assets te investeren. En Blok moet dat ook niet willen.”

Ook Herman Exalto, directeur Warmte en Koude van Eneco, kan de gedachtengang van Blok niet volgen. “De gebeurtenissen in Groningen en de afhankelijkheid van gas zijn naast de duurzaamheid belangrijke redenen om in te z etten op warmtenetten.”

Veel lokale delen van het gasnet zijn aan vervanging toe, zegt hij. “Het is erg zonde om zo’n oud gasnet in een wijk te vervangen door een nieuw gasnet, als een warmtenet eigenlijk een beter alternatief is. Dat kost veel geld en ligt er dan rustig nog vijftig jaar, terwijl we weten dat gas over vijftig jaar echt niet meer de primaire bron van energie zal zijn.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels