nieuws

‘Vertel klant eerlijke verhaal nul-op-de-meter-woning’

bouwbreed 340

‘Vertel klant eerlijke verhaal nul-op-de-meter-woning’

Bouwers, pas op dat je opdrachtgevers geen energieprestaties belooft die je niet kunt waarmaken. Die waarschuwing komt van Peter Hutten, regiodirecteur van Van Wijnen Noord.

De Stroomversnelling kreeg de afgelopen weken flinke kritiek over zich heen. Vooral de uitspraak “Stroomversnelling mislukt” van Wim van den Bogerd, CEO van Klimaatgarant en Itho Daalderop in Cobouw galmt na bij vriend en vijand.

Peter Hutten, directeur bij Van Wijnen Noord, las de verschillende artikelen die daarop volgden met enig onbehagen. “Natuurlijk mag de discussie gevoerd worden, maar ik ben alleen zo bang het ten koste gaat van de goede nul-op-de-meter-ontwikkelingen (NOM, energieneutraal bouwen, red). Corporatiedirecteuren en politici lezen dit soort verhalen ook. We moeten voorkomen dat zij de indruk krijgen dat het hele NOM-verhaal niet realistisch is. Het kan namelijk wel.”

Prestatiegarantie

Van Wijnen is geen lid van de Stroomversnelling, maar bouwt wel nul-op-de-meter-woningen. “Wij delen het gedachtengoed van de Stroomversnelling met de energieprestatievergoeding en zo, maar wij bewandelen een ander pad. Naast het ontwikkelen van een goed NOM-concept, hebben wij vooral ingezet op bewonersgedrag, energie-coaching en monitoring. De technische ontwikkelingen komen er wel, daar kunnen we niet op wachten. Gezien de harde prestatiegaranties die wij geven en het back to back voor 25 jaar borgen in overeenkomsten,  kiezen wij voor bewezen techniek.  Wij vinden dat bij het garanderen van een product als ‘Fijn Wonen’, je een morele verplichting aangaat met de eindgebruiker. De allerlaatste innovatie kan dat vertrouwen nog niet geven.”

Je moet dit soort ontwikkelingen in realistische stappen uitvoeren

Voor het einde van dit jaar levert Van Wijnen zijn honderdste NOM-woning op, zegt Hutten, denk vooral niet te groot, is zijn pleidooi. “Wij zijn expres niet met honderden woningen tegelijk begonnen, maar met series van twee, vier, tien, dertien. Nu zijn we toe aan vijftig woningen. Ik ben ervan overtuigd dat je dit soort ontwikkelingen in realistische stappen moet uitvoeren, waarbij je na iedere serie met de partners evalueert en verbetert.”

Woonbundel

De prijs van ‘Fijn wonen’ ligt ongeveer gelijk aan het huidige prijspeil van de Stroomversnelling. “Wij bieden daarbij ook harde garanties voor 25 jaar. Daarmee is de businesscase voor een corporatie nu rond te maken. Door steeds met onze prestatiepartners, zoals bijvoorbeeld Mitsubishi, VDL, Zehnder en Europrovyl verder te innoveren, te standaardiseren en te industrialiseren kan de businesscase voor corporatie, bewoner en marktpartijen steeds verder worden verbeterd”

Focus niet op woning maar op gebruiker

Van Wijnen zegt niet te focussen op de woning, maar juist op de gebruiker. “We bieden een woonbundel aan die past bij de oude energierekening. Wijkt het gebruik af dan ziet de gebruiker dat onmiddellijk. Met het oog op de toekomstige issues rondom het langer thuis wonen, kan op verzoek van zorgverleners, en naar behoefte meer van het gedrag van een bewoner worden gemonitord en geanalyseerd. Hoe laat staat iemand op, hoe laat gaat iemand de deur uit, hoelang kookt iemand? Met die informatie over afwijkingen in het leefpatroon kunnen mantelzorgers, familie of dokters, de mensen in de toekomst makkelijker zorg op afstand geven. De technologie is er al en de infrastructuur ervoor zit standaard in Fijn Wonen Het is geen rocket science.”

Keurmerk

Hutten wil opdrachtgevers vooral laten weten dat er meer partijen zijn die zich bezighouden met nom-woningen. “Daarom ben ik ook niet zo blij met het dit jaar gelanceerde nom-keurmerk van de Stroomversnelling. De Stroomversnelling dreigt daarmee te veel een keuringsinstituut te worden. Dat zou ik jammer vinden, want daarmee blokkeer je de markt, of dat je nu wilt of niet. Nu al zien we dat nom-keur in uitvragen staan. Voor de klant is een langjarige prestatiegarantie  van marktpartijen relevanter, zij moeten zich niet willen of kunnen verschuilen achter een keurmerk.”  

Lees alle artikelen over de recente discussie rondom de Stroomversnelling op Cobouw.nl/nulopdemeter

Reageer op dit artikel