nieuws

Starterslening in aangepaste vorm voortgezet

bouwbreed 5

Starterslening in aangepaste vorm voortgezet

De starterslening blijft bestaan, maar in ietwat gewijzigde vorm. Dat heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bekendgemaakt.

Nieuw is dat aan de starterslening een zogenoemde combinatielening wordt toegevoegd. Uit deze lening wordt de verplichte aflossing van de starterslening ‘betaald’. Op die manier blijft de starterslening voldoen aan de verplichte aflossingseis die sinds enkele jaren geldt bij het verstrekken van hypotheken.

Aanpassing

 “Het is gelukt om de starterslening zo aan te passen dat deze kan blijven bestaan”, zegt directeur Jan Willem van Beek van SVn. “De starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent en biedt starters op de koopwoningmarkt de kans om hun eerste huis te kopen. Gemeenten kunnen nog steeds lokale voorwaarden stellen en voor starters blijft de lening de eerste drie jaar maandlastenvrij.”

De gewijzigde starterslening wordt gewaarborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Dat biedt starters en gemeenten een belangrijke zekerheid. Overigens valt de combinatielening niet onder de waarborging. De SVn neemt bij een onverhoopt verlies bij verkoop de resterende combinatielening voor haar rekening zodat de starter niet geconfronteerd wordt met een restschuld.

Aanvragen

Een starterslening die na 31 december 2016 passeert, valt onder de gewijzigde voorwaarden. Aanvragen die na 30 september bij SVn binnenkomen, ontvangen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

Reageer op dit artikel