nieuws

Rechter staat bouw Heijmans One-woningen toe

bouwbreed 81

Rechter staat bouw Heijmans One-woningen toe

De werkzaamheden voor de plaatsing van tien Heijmans One woningen in Panningen mogen voortgezet worden. Dat heeft de rechter op 4 augustus beslist na inhoudelijke behandeling van het ingediende verzoek tot een voorlopige voorziening.

Omdat er op 13 juli door protesterende omwonenden een voorlopige voorziening tegen de bouw van de tijdelijke woningen aangevraagd was, mochten geen werkzaamheden meer uitgevoerd worden. Op 26 juli heeft de rechter het verzoek tot voorlopige voorziening inhoudelijk behandeld, om het verzoek op 4 augustus af te wijzen. De rechter gaat er in zijn vonnis vanuit dat de omgevingsvergunning na behandeling van het bezwaar in stand kan blijven. Hoewel de bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning dus nog loopt, betekent dit concreet dat de bouwwerkzaamheden mogen doorgaan.

Ivo van Rees, manager Publieke Waarde van corporatie Wonen Limburg die de tijdelijke huizen gaat verhuren: “De woningen zijn bedoeld voor huurders die snel een woning nodig hebben. Zoals mensen in scheiding, jongeren die graag een opstap naar de woningmarkt maken, statushouders, mensen die ter overbrugging naar een ander huis tijdelijk woonruimte nodig hebben, arbeidsmigranten en expats. We willen daarom de vertraging zo veel mogelijk beperken en starten de werkzaamheden direct na de bouwvak weer op.”

Woningcorporatie Wonen Limburg zet in het Ringovenpark in Panningen tien verplaatsbare woningen volgens het Heijmans One-concept neer. De corporatie constateert op dit moment nog een stijgende vraag naar huisvesting, maar voorziet dat er over twintig jaar door krimp minder behoefte is aan woningen. Tijdelijke woningbouw is voor Wonen Limburg het antwoord op deze ontwikkeling.

Op de plek waar de tijdelijke woningen verrijzen, is in de ontwikkeling van het park een woonbestemming meegegeven. “De corporatie en gemeente begrijpen dat mensen gewend geraakt zijn aan het park zoals het was. Zij kijken echter naar de totale woonbehoefte in een gemeente en de grondeigendommen die zij hebben. Waar eerst appartementen gepland waren, en waar zelfs al een bouwvergunning voor was verleend, is het nu verstandiger te kiezen voor tijdelijke woonvormen,” schrijven ze in een persverklaring.

Reageer op dit artikel