nieuws

Opstalrecht geeft zekerheid

bouwbreed Premium 24

Opstalrecht geeft zekerheid

Wie heeft het eigendom van de inrichting van een distributiecentrum?

In 2015 werden alleen in Nederland al 208 miljoen pakketjes afgeleverd. Vooral voor e-commerce bedrijven, zoals Coolblue en Bol.com, worden daarom steeds meer hoogwaardige distributiecentra – ook wel e-fulfilment centers genoemd – gebouwd.

De inrichting van een distributiecentrum omvat tegenwoordig veel meer dan alleen een paar magazijnstellingen; vaak worden ook geautomatiseerde orderafhandelingssystemen geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld een volautomatische verpakkingsmachine. Deze inrichtingen hebben vaak een waarde van miljoenen euro’s.

Zelden wordt gevraagd wie de huurder is

Maar weinig wordt de vraag gesteld wie de eigenaar is van de inrichting nadat de huurder die heeft aangebracht of laten aanbrengen. Is die huurdersinrichting ook formeel juridisch wel zijn eigendom? Of wordt (een gedeelte van) die inrichting als onderdeel van het gebouw beschouwd en daarmee eigendom van de gebouweigenaar? 

Onroerend of roerend

Een belangrijk aspect hierbij is de vraag of hetgeen is aangebracht wordt gekwalificeerd als onroerend of roerend. De door de huurder aangebrachte inrichting is eigendom van de gebouweigenaar als die inrichting als ‘onroerend’ wordt gekwalificeerd (dat wil zeggen dat de inrichting aard- en nagelvast aan het distributiecentrum is verbonden) of als ‘bestanddeel’ van het gebouw wordt aangemerkt (wanneer distributiecentrum en inrichting in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd).

De huurder vist achter het net. De gebouweigenaar en zijn eventuele hypothecair financier hebben er iets extra’s gekregen. Maar het is voor hen niet alleen rozengeur en maneschijn. Eigendom betekent immers ook aansprakelijkheid. Zou een stellingkast die onroerend is instorten en letsel veroorzaken, dan heeft diezelfde gebouweigenaar er een probleem bij.

Gedacht kan worden om ten behoeve van de huurder een (huurafhankelijk) opstalrecht te vestigen voor de betreffende inrichting. Hiermee krijgt de huurder het eigendom van die inrichting (vaak voor de looptijd van de huurovereenkomst). Dit geeft de huurder zekerheid dat hij eigenaar is van de inrichting (met een waarde van miljoenen euro’s) en de gebouweigenaar zekerheid over wie aansprakelijk is.

Reint Bolhuis,
Kandidaat-notaris Bouw & Vastgoed bij AKD
RBolhuis@akd.nl

Reageer op dit artikel