nieuws

Kleiner, kleiner, kleiner

bouwbreed Premium 12

Kleiner, kleiner, kleiner

Woningbouwprojecten worden steeds kleiner. De tijd van Vinex en uitleglocaties is voorbij.

Eerst waren er de uitleglocaties, toen kwam de crisis. Daarna waren woningbouwers al blij dat ze in fases op kleinere locaties konden bouwen.

Grote uitleglocaties zijn er in sommige gebieden van Nederland nog wel, maar worden in kleine stukjes verkocht en opgeleverd. Zo wordt het risico voor de ontwikkelaar beperkt en hoeft de woonconsument niet te lang te wachten.

“Voor de crisis bouwden we zes keer veertig woningen, nu veertig keer zes”, zei ontwikkelende bouwer Jan Kuin onlangs treffend in dit weekblad.

Trend

Cijfers van het CBS laten deze trend ook zien. Steeds meer nieuwbouwwoningen worden gebouwd in projecten waarbij maximaal vijftig woningen worden opgeleverd. Vergeleken met 2012 zijn er in 2015 ruim 3500 woningen meer gebouwd op kleinere locaties. Dat is een toename van 13 procent.

Een groter verschil is de teruggang van het aantal grote projecten. Het aantal woningen dat in projecten met meer dan vijftig woningen is opgeleverd, is tussen 2012 en 2015 met ruim 30 procent ingezakt.

Veruit de meeste nieuwbouwwoningen werden in 2015 gebouwd in projecten met twintig tot vijftig woningen. Dat was in 2012 ook de populairste projectgrootte.

De gemeente Amsterdam was in 2015 de hoofdstad van grote projecten: bijna 3000 woningen werden opgeleverd in een project met meer dan 200 woningen. Almere leverde vorig jaar de meeste eenwoningprojecten op: 155.

Van alle provincies blijkt Noord-Brabant de meeste zelfbouwers te hebben.GROOT in Noord-Holland
Meer dan de helft van de woningen uit grote projecten (meer dan 200 woningen) werd vorig jaar in Noord-Holland gebouwd. Amsterdam staat aan kop (3000 woningen in grote projecten). Op grote afstand gevolgd door Leiden (bijna 600) en Utrecht (350). Tilburg, Rijswijk, Amstelveen, Rotterdam, Nijmegen, Zwolle en Vlagtwedde maken de top 10 van gemeenten met grote woningbouwprojecten compleet. Opvallend, maar geen verrassing: In Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland werden in 2015 helemaal geen woningen in grote projecten opgeleverd.34 Procent
34 Procent van de nieuwbouwwoningen werd in 2015 gebouwd in projecten van vijftig woningen of meer. In 2012 waren grote projecten dominanter. Toen was het aandeel van grote projecten 46 procent.Terugkeer megaprojecten?
Na 2012 is het aantal grote projecten met meer dan 200 woningen sterk gedaald. Tussen 2012 en 2014 daalde het aantal woningopleveringen in grote projecten met 63 procent. Opvallend is dat in 2015 het megaproject is teruggekeerd. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in grote projecten groeide van 2500 (2014) naar 5500. Een tijdelijke opleving? Of uitgestelde projecten die eindelijk los komen?Opgeleverde woningen
Zijn megaprojecten passé? En worden woningbouwprojecten steeds kleiner? Gezien het groeiende aandeel kleinere projecten lijkt dat laatste te kloppen. Maar na een terugval tijdens de crisis beleefde het megaproject in 2015 een comeback.Infographic: Erik Flokstra, Pixels&inkt

Reageer op dit artikel