nieuws

Instortingsgevaar tijdens oefening nieuwe Bouwwet

bouwbreed Premium 99

Instortingsgevaar tijdens oefening nieuwe Bouwwet

Ontbrekende constructieberekeningen. Energieprestaties die op papier worden beloofd, maar in de praktijk niet worden gehaald. De Wet kwaliteitsborging bouw die minister Blok wil invoeren, zal leiden tot meer incidenten, concludeert de gemeente Den Haag in een rapport dat Cobouw in handen heeft.

Tijdens een experiment zonder bouwtoezicht van de gemeente heeft Den Haag de bouw van woningen twee keer moeten stilleggen. Instortingsgevaar dreigde bij verder bouwen.  

Nee, de bouw is nog lang niet klaar voor controle op bouwkwaliteit door marktpartijen, valt te lezen in een evaluatie van de pilot die de hofstad eind 2014 startte. De conclusies over de  ervaringen met het keurmerk van de Stichting Garantiewoningen zijn vernietigend.

Niet waargemaakt

Bij oplevering blijkt dat beloofde prestaties niet kunnen worden waargemaakt op het gebied van ventilatie en energiebesparing. Als het over constructieve veiligheid gaat, moest de gemeente bij vier van de tien projecten ingrijpen.

Twee keer moest de bouw worden stilgelegd vanwege onjuiste tekeningen en berekeningen. Verder bouwen zou leiden tot “instortingsgevaar”. Een keer moest er een nieuwe stalen ligger in de constructie worden aangebracht.

Van de meeste overige projecten ontving de gemeente de technische gegevens of helemaal niet of te laat, waarbij veelal achteraf alsnog strijdigheden met het Bouwbesluit werden geconstateerd.

Onvolledig

Den Haag valt verder op dat toetsingsrapporten van private marktpartijen vaak onvolledig zijn of “oppervlakkiger” dan die van gemeenten. “Aangeleverde berekeningen waren doorgaans niet nagerekend.”

De gemeente schrijft daarbij dat “het uit elkaar trekken van ruimtelijke ordening en techniek in de vergunning leidt tot onduidelijkheid en daardoor tot een toename van trillingsschade en illegale bouw”.

Incidenten

Al met al waarschuwt Den Haag de minister voor een “grotere kans op incidenten” en “een achteruitgang van de bouwkwaliteit”. Goedkoper zal het privaat toezicht ook niet worden, volgens de opstellers van de evaluatie. Sterker. “De handhavingsopgave van de gemeente wordt zelfs groter.”

Sinds het experiment eind 2014 van start is gegaan, zijn in Den Haag tot juli 2016 147 Omgevingsvergunningen voor 1028 grondgebonden woningen aangevraagd. Onder het experiment zijn 38 omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van 337 woningen, 141 daarvan zijn inmiddels in gebruik genomen.

Wachten

Minister Blok heeft zijn wetsvoorstel onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels in 2018 ingaan. Of dat gaat lukken is onduidelijk. De behandeling van de wet door de Tweede Kamer zal namelijk langer op zich laten wachten, zeggen Haagse bronnen, omdat PvdA-Kamerlid Albert de Vries eerst nog deskundigen wil horen tijdens een rondetafelgesprek.

De Vries was onbereikbaar voor commentaar. In het kader van deze wet organiseerde de Tweede Kamer eerder al zeker twee soortgelijke rondetafelsessies.  

 

 

Reageer op dit artikel