nieuws

Dbfmo risico bij renovatie Binnenhof 

bouwbreed 16

Dbfmo risico bij renovatie Binnenhof 

De grootscheepse renovatie van het Binnenhof wordt vrijwel zeker geen dbfmo-contract en waarschijnlijk ook geen openbare tender. Wel is duidelijk dat de helft van de Hofvijfer en een deel van het Malieveld dienst gaan doen als bouwopslag.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt voor zeer omvangrijke renovatieklussen vaak met dbfmo-contracten. Het gebouw van Financiën, het oude ministerie van VROM en B31 (het oude pand van Economische Zaken) zijn allemaal in langjarige integrale contracten aan respectievelijk consortium Safire, BAM en Facilicom uitbesteed. Meestal komen ook schoonmaak, catering, ict en beveiliging bij marktpartijen te liggen. De renovatie van het volledige Binnenhof-complex (half miljard euro) wordt daar een maatje te complex voor geacht.

Vooral de beveiliging en geheimhoudingsclausules zorgen daarbij voor extra hoofdbrekens. Het gaat om de Tweede Kamer, maar ook om de Eerste Kamer, Algemene Zaken, de Treveszaal en het torentje. Verschillende Binnenhof-bewoners hebben aangegeven facilitaire zaken liever in eigen hand te houden. “Onderdelen – vooral de beveiliging – van dit soort gebouwen vallen onder geheimhoudingsplicht en zijn totaal ongeschikt om in uitvoerige dialogen met marktconsortia te bespreken”, licht Frank Wassenaar, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, toe. 

De kans is groot dat de opdracht een-op-een wordt gegund

Het is zelfs onwaarschijnlijk dat gekozen zal worden voor een openbare tender, maar daarover is nog geen finaal besluit gevallen. Bouwbedrijf Janssen de Jong kondigde enige tijd geleden aan samen met VolkerWessels mee te willen dingen naar de opdracht, maar het is nog maar de vraag of ze die kans krijgen.

Om de hinder van bouwverkeer op het Plein en Buitenhof beperkt te houden, zal de halve Hofvijfer worden afgedekt om gedurende de verbouwing te fungeren als manoeuvreerruimte en opslag van bouwmateriaal. Iets vergelijkbaars is eerder op meer bescheiden schaal gebeurd bij de renovatie van het Mauritshuis. Ook de helft van de winkelstraat Lange Poten zal om diezelfde reden jarenlang achter bouwhekken verdwijnen.

Inventarisatie

Ondanks dat de verbouwing van het tijdelijk onderkomen pas in 2018 op de markt komt en het contract voor de renovatie van het Binnenhof zelf in 2019, wordt toch al vaart gezet achter de inventarisatie van de wensen van de huidige bewoners voor het verbouwde complex. Voor het uitwerken van het programma van eisen inventariseert de projectorganisatie nu al de wensen voor de plekken van de ingangen, keukens en restaurants. Vanaf 2020 worden de grote gebreken hersteld op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid.

Het Kabinet en de Tweede Kamer stemden al in met een volledige ontruiming van ruim vijf jaar zodat het Binnenhof in één keer kan worden gerenoveerd. De Eerste Kamer gaat na het zomerreces nogmaals in discussie met Minister Blok over een gefaseerde variant. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nog twee extra varianten doorgerekend, waarbij de renovatie in fases wordt aangepakt, maar die vallen relatief duur uit en duren langer. De Tweede Kamer gaat zo goed als zeker vergaderen in de kelder van het oude ministerie van Buitenlandse Zaken, maar die moet eerst voor ruim 50 miljoen euro worden verbouwd.

Het is overigens de bedoeling dat het Binnenhof tijdens de renovatie aantrekkelijk blijft voor scholieren en andere bezoekers. Ook Prinsjesdag blijft in de Ridderzaal. Waarschijnlijk wordt de bouwplaats zelf ook één van de bezoeklocaties en mogelijk komt er een luchtbrug over het complex. Na de renovatie kan het gebouw van de Tweede Kamer zelfs meer bezoekers aan dan nu.

Varianten

Adviesbureaus Arcadis en Twynstra Gudde bogen zich al over de diverse varianten en de bijbehorende kosten. Veel ontwerpvrijheid bij de opdracht ligt niet voor de hand. De kans is groot dat de opdracht op uitnodiging of zelfs een-op-een wordt gegund. Ondanks dat de projectomvang ver boven de Europese aanbestedingsdrempel ligt, is dat niet strijdig met de aanbestedingsregels omdat landsbelang en veiligheid legitieme uitzonderingsregels zijn.

Ook gevels, daken, trappen en binnenwerk zijn aan renovatie toe

Zo is de renovatie van paleis Huis ten Bosch een-op-een  gegund, omdat daar naast veiligheidsaspecten ook nog gevoelige privacy-informatie gewaarborgd moet blijven. J.P. van Eesteren heeft eind vorig jaar offerte uitgebracht voor de sloop en renovatie van het 17de eeuwse paleis. De TBI-dochter is afgelopen maanden druk bezig geweest met het verwijderen van oude leidingen, vloerbedekking, plafonds en sanitair. Als die klus goed is afgerond, volgt aansluitend de complete renovatieopdracht met een waarde van 59 miljoen euro. De klus zal drie jaar in beslag nemen. Daar worden installaties vervangen, brandveiligheid verbeterd en de beveiliging aangepast. Ook gevels, daken, bordestrappen en binnenwerk zijn aan renovatie toe. Bij Huis ten Bosch is nog sprake van loden leidingen en ongeaarde stopcontacten. Het paleis kampt verder deels met houtrot, houtworm en zilvervisjes, terwijl op sommige plekken nog asbest zit. 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels