nieuws

‘2016 nu al onveilig bouwjaar’

bouwbreed 23

‘2016 nu al onveilig bouwjaar’

De bouw moet uit een ander vaatje tappen om de veiligheid op bouwplaatsen verder te verbeteren. Dat zeggen veiligheidsdeskundigen naar aanleiding van de recente ongevallencijfers. “Het moet nu uit de mensen zelf komen, want een boormachine kan niet nog veiliger.”

Opgave zwaarste tot nu toe

Het jaar is nog niet voorbij, maar met 14 procent meer ernstige ongevallen en ruim 50 procent meer dodelijke slachtoffers in de eerste zes maanden, dreigt 2016 de boeken in te gaan als een slecht jaar wat bouwveiligheid betreft.

Voor veiligheidsdeskundigen komen de beroerde cijfers die de Inspectie SZW vlak voor de bouwvak openbaarde, geenszins als een verrassing. Zij zien al langer dat het aantal ongevallen in de bouw niet of nauwelijks meer daalt.

Maatregelen uitgewerkt

Een verklaring daarvoor hebben ze ook wel: de maatregelen die sinds de jaren zeventig zijn genomen – en die voor een enorme daling van het aantal ongevallen heeft gezorgd – zijn inmiddels grotendeels uitgewerkt.

Met wetten en regels zit je inmiddels wel aan de max

“Een boormachine kan niet nog veiliger en ook met wetten en regels zit je inmiddels ook wel aan de max. Het heeft geen zin meer om ze nog strenger te maken”, legt Pieter Visser van veiligheidsinstituut Aboma deze week uit in weekblad Cobouw.

Tussen de oren

Net als andere veiligheidsdeskundigen gelooft Visser dat de bouw alleen nog veiliger kan worden als ‘veilig werken’ tussen de oren geraakt van bouwvakkers. “Dat is de opgave waar we nu voor staan”, aldus Visser, die spreekt over “de zwaarste klus tot nu toe.”

Kijken naar keuzes die opdrachtgevers maken

Of het daarnaast een kwestie is van simpelweg meer investeren in veiligheid, is nog maar de vraag. Jaarlijks spenderen bouwbedrijven naar schatting 1 tot 2 procent van hun omzet aan maatregelen om het werken zo veilig mogelijk te maken. “Het is niet gezegd dat als je het dubbele uitgeeft, de veiligheid ook twee keer zo veel toeneemt”, zegt Adri Frijters, voormalig veiligheidsdeskundige van Arbouw.

Focus opdrachtgevers

Voor de Inspectie SZW is stijgende onveiligheid op de bouwplaats aanleiding een nieuwe aanpak in te voeren. De komende jaren zal de focus van de toezichthouder nadrukkelijker komen te liggen op de rol van opdrachtgevers.

“We gaan de maakbaarheid van ontwerpen controleren, kijken of ze de juiste keuzes maken, van tekentafel tot uitvoering”, kondigt Ron Maters, landelijk projectleider Bouw van de Inspectie SZW aan.

Reageer op dit artikel