nieuws

Partnerschap doet innovatie goed

bouwbreed 24

Partnerschap doet innovatie goed

In een innovatiepartnerschap kan een aanbestedende dienst met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna direct overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de oplossing. Voorheen moest na het ontwikkeltraject een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure worden gestart. Innovaties inkopen wordt dus makkelijker.

Het innovatiepartnerschap betekent een relatief lange samenwerking tussen aanbestedende dienst(en) en aanbieder(s). Het grote voordeel van de procedure is dat innovatie gericht uit de markt kan worden gehaald en er meer zekerheid wordt geboden. Voor de aanbieder is er gegarandeerde afname bij een succesvol ontwikkeltraject, wat de investeringsbereidheid kan vergroten. Voor de eigen organisatie is er de zekerheid dat de innovatie sneller kan worden gerealiseerd, omdat er geen nieuwe aanbestedingsprocedure nodig is.

In Denemarken is onlangs het eerste innovatiepartnerschap in Europa opgestart. Het Markedsmodningsfonden (marktontwikkelingsfonds) startte de procedure samen met de gemeenten Albertslund, Esbjerg en Frederikssund. Het doel van deze aanbesteding is het ontwikkelen van een methode om het uitdrogen van ouderen te monitoren. Veel ouderen belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Een nieuwe technologie moet deze verschijnselen eerder signaleren en ziekenhuisbezoeken voorkomen. De deelnemende gemeenten kunnen dankzij het innovatiepartnerschap de innovatieve oplossing na het ontwikkeltraject op grote schaal inkopen. De geraamde waarde van dit innovatiepartnerschap is ongeveer 10 miljoen euro.

Voorafgaand aan het innovatiepartnerschap is een scherpe vraagarticulatie en gedegen marktonderzoek noodzakelijk. Het innovatiepartnerschap kan volgens de Aanbestedingswet alleen worden ingezet voor de aanschaf van nieuwe of aanmerkelijk verbeterde oplossingen. Een aanmerkelijke verbetering kan natuurlijk op allerlei aspecten plaatsvinden, denk aan functionaliteit, duurzaamheid, levenscycluskosten, betrouwbaarheid en veiligheid.

Het innovatiepartnerschap bestaat uit drie fases: een mededingingsfase waarin de partners worden geselecteerd en de randvoorwaarden voor de vervolgfases worden vastgelegd, een onderzoeks- en ontwikkelingsfase waarin de innovatieve oplossing in stappen wordt ontwikkeld en een commerciële fase waarin de ontwikkelde innovatie grootschalig wordt ingekocht. Een innovatiepartnerschap met meerdere bedrijven biedt de mogelijkheid bedrijven per stap af te laten vallen. Dit is vergelijkbaar met een SBIR. In de commerciële fase doen alleen de overgebleven bedrijven een commerciële inschrijving.

Het innovatiepartnerschap is natuurlijk niet de enige manier om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen of in te kopen via een aanbestedingsprocedure. De innovatiekoffer van PIANOo biedt een overzicht van alle mogelijkheden. De koffer biedt informatie over de toepassing van de concurrentie­gerichte dialoog voor innovaties zonder ontwikkeltraject, de SBIR voor het laten ontwikkelen van prototype en meerdere instrumenten en voorbeelden om de markt aan te zetten zelf een ontwikkeltraject op te starten.

Floris den Boer, senior adviseur bij PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

Reageer op dit artikel