nieuws

Aanbestedingswet maakt partnering mogelijk

bouwbreed Premium 12

Aanbestedingswet maakt partnering mogelijk

De Aanbestedingswet is per 1 juli van kracht. De nieuwe regels maken een innovatiepartnerschap mogelijk waarbij opdrachtgever en markt samen een ontwikkeltraject starten en uitrollen.

Het was nog even spannend of alle besluiten op tijd werden getekend, maar de kogel is door de kerk. Twee jaar na invoering van de nieuwe aanbestedingsregels gelden alweer nieuwe accenten en is de Gids Proportionaliteit aangepast: Emvi is nu verplicht en er zijn hoofdrollen voor keurmerken, dialoog en innovatie. In het weekblad zijn de meest majeure wijzingen al op een rij gezet

Partnerschap met meer aanbieders

In een innovatiepartnerschap kan de aanbestedende dienst met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de oplossing. Voorheen was het nodig om na het ontwikkeltraject opnieuw aan te besteden. Innovatiepartnerschap begint met een inhoudelijke vraagarticulatie, een diepgaande marktanalyse en een scherpe partnerkeuze. Het partnerschap kan worden aangegaan met een of met meer aanbieders; gaandeweg kunnen partijen afhaken of afvallen.

Gegarandeerde afname

Het innovatiepartnerschap betekent een relatief lange samenwerking tussen aanbestedende dienst(en) en aanbieder(s). Het grote voordeel van de procedure is dat marktpartijen meer zekerheid krijgen door gegarandeerde afname bij een succesvol ontwikkeltraject. De verwachting is dat partijen dan eerder in zo’n onzeker traject durven en willen stappen. Opdrachtgevers hebben de zekerheid dat de innovatie kan worden uitgerold, zonder de verplichting tot een nieuwe (open) aanbestedingsprocedure.

De procedure is nieuw en er is nog geen ervaring mee opgedaan. De eerste indruk is dat een innovatiepartnerschap geschikt is voor specifiek gevraagde innovaties die de markt nog niet uit zichzelf ontwikkelt.

Achterliggende gedachte vanuit Europa is om de aanbestedingspraktijk eenvoudiger en flexibeler te maken, met meer ruimte voor referentie-opdrachten en gunningscriteria als ‘social return’, maar ook de verplichting tot elektronisch tenderen vanaf 1 juli 2017.

Geen grote veranderingen

Aanbestedingsexperts verwachten geen enorme veranderingen voor bouwtenders, maar op een aantal punten is de wetgeving wel gewijzigd en op diverse punten is de Gids Proportionaliteit aangepast. Lees hier alle wijzigingen.

Het gaat om:

Bron: Pianoo

Reageer op dit artikel