nieuws

“Transformatie vraagt om Smart Architect”

bouwbreed 25

“Transformatie vraagt om Smart Architect”

Om van transformatie van bestaand vastgoed een succes te maken, heeft een architect niet alleen kennis van architectuur en bouwtechniek nodig, maar ook van de economie. Dat stelt architect Paul Diederen, sinds vorige maand hoogleraar Transformational Design bij de TU Eindhoven.

Tijdens de opening van het Transformatieplein op de Provada schetst Diederen wat er nog kan verbeteren om het transformatieproces te verbeteren. Zelf heeft hij als onderdeel van bureau Diederendirrix zijn sporen in de transformatie verdiend: zijn bureau transformeerde verschillende gebouwen in de buurt van Eindhoven, zoals De Witte Dame, een oud Philips-fabrieksgebouw dat werd herbestemd tot bibliotheek en architectuurmuseum. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de transformatie van een ander deel van het Philips-erfgoed uit de jaren zeventig: het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting dat wordt verbouwd tot 600 lofts.

Economie achter gebouw

Volgens Diederen zijn er belangrijke lessen te trekken. “De drie spelers in de tranformatie, overheid, markt en kennisinstituten, staan nog te vaak met de rug naar elkaar. Maar voor het slagen van een project is het belangrijk dat er beter wordt samengewerkt.” Dat geldt zeker ook voor zijn eigen beroepsgroep, erkent hij. “Het klinkt misschien niet zo sexy, maar het is echt nodig dat architecten de economie achter een gebouw begrijpen. En dan bedoel ik dat ze de grote lijnen kennen. Nee, de architect moet het proces echt kennen. Dus wat is de waarde van een gebouw? Wat zijn de investeringskosten? Over welke levensduur hebben we het? We hebben een Smart Architect nodig, die zelf ook eerder inzicht heeft in de slagingskans van een project. Niet ieder gebouw is immers te transformeren.”

Impuls omliggende wijk

Bovendien gaat het volgens Diederen niet alleen om het gebouw. Het object is niet los te zien van de omgeving. “De omgeving is het belangrijkste dat er is. Een kwaliteitsimpuls maakt dat er veel meer waarde in het gebied eromheen komt. Dat zien we heel goed in de gebiedsaanpak rondom het Philips Lighting-gebouw in Eindhoven. Het hele gebied wordt getransformeerd, dat geeft ook een impuls aan de omliggende wijken. We hebben bijvoorbeeld geen enkel bezwaar gekregen tegen de plannen.”

Maar juist voor die omgeving is samenwerking van groot belang. “We moeten als partijen in de transformatie de kennis openbaar maken en delen. Hier op het Transformatieplein zien we daar een goed voorbeeld van: architecten kunnen hier hun visie op transformatie van een gebouw pitchen en delen met andere partijen.”

Reageer op dit artikel