nieuws

Minder WW’ers weer aan het werk

bouwbreed 4

Minder WW’ers weer aan het werk
Een op vijf bouwbedrijven heeft te weinig personeel

Het aantal mensen met een bouwachtergrond dat vanuit de WW weer aan een baan komt, is sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Dat blijkt uit gegevens van het UWV. In mei van dit jaar vonden 3400 mensen met een bouwachtergrond en een WW-uitkering een nieuwe baan. Vorig jaar waren lukte dat 10.600 mensen; 68 procent meer.

Ongunstig is ook dat het aantal werklozen sterk oploopt. Vergeleken met vorig jaar hadden in mei 1300 mensen meer een WW-uitkering in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van 8 procent. In totaal hadden in mei 17.200 mensen met een bouwachtergrond een WW-uitkering.

Nuluitkeringen

Een groot deel van de stijging komt volgens het UWV echter op conto van de Wet werk en zekerheid (WWZ) die per 1 juli 2015 is ingevoerd. Die wet leidt tot een fundamentele wijziging van de Werkloosheidswet (WW) en administratieve veranderingen bij het UWV. WW’ers stromen administratief veel later uit, maar kunnen feitelijk al wel uit de WW zijn. Dit zijn zogenaamde nuluitkeringen.

Door deze administratieve verhoging van het aantal WW’ers is dus eigenlijk niet goed af te leiden hoeveel de werkloosheid de afgelopen maanden afwijkt in vergelijking met vorig jaar.

Seizoen

Een vergelijking tussen mei en april van dit jaar is wel goed te maken. Het aantal WW’ers daalde met 7 procent. Dat is vooral een seizoenseffect: in het voorjaar stroomt in de bouw de WW elk jaar deels leeg.

Positief is ook dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de periode januari tot en met mei vergeleken met vorig jaar met 20 procent daalde naar 7000.

Reageer op dit artikel