nieuws

‘Meer inspraak bij bouw windparken’

bouwbreed Premium 6

‘Meer inspraak bij bouw windparken’

Ruim een kwart van de omwonenden van geplande windparken is tegen de komst van windturbines in de buurt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder ruim 3600 leden.

Meer dan 6o procent staat op zich positief tegenover de opwekking van duurzame energie, maar ziet dat liever ergens anders gebeuren dan in zijn achtertuin. 26 procent zegt er geen enkel probleem mee te hebben dat in de nabijheid van zijn woning een windpark verrijst.

Groot probleem volgens VEH is dat veel omwonenden niet of nauwelijks betrokken worden bij de plannen voor windparken. 64 procent van hen voelt zich niet serieus genomen bij de planvorming en inspraak.

Participatiewijzer

“Dit kan zo niet langer”, vindt VEH-directeur Rob Mulder. “Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisates belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond.”

Om daar verandering in te brengen gaat VEH samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) een ‘participatiewijzer windenergie’ opstellen. Het gaat volgens Mulder om een gereedschapkist met randvoorwaarden en praktische mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij de planvorming en invloed te geven op de besluitvorming.

“Omdat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid, gaan we met deze participatiewijzer naar de politiek om af te dwingen dat gemeenten en exploitanten er per direct mee aan de slag moeten en het verankerd wordt in de Omgevingswet.”

Reageer op dit artikel