nieuws

Groningen krijgt 29 nieuwe scholen en 41 schoolrenovaties

bouwbreed 70

Groningse bouwbedrijven staat een omvangrijke scholenbouwoperatie te wachten. 41 Scholen worden versterkt en verduurzaamd en er worden 29 nieuwe scholen gebouwd.

De exacte omvang van de versterkingsoperatie in Groningen is nog niet bekend. Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, is dat de komende maanden aan het onderzoeken. Voor de scholen heeft hij het al wel in beeld. In een brief aan de Tweede Kamer maakte minister Kamp de laatste inzichten gisteren bekend.

Krimp en ontgroening

Uit de analyse van Alders blijkt dat er 101 scholen in Groningen versterkt moeten worden. Met het oog op “krimp en ontgroening” van de regio gaat dat niet gebeuren. In overleg met gemeenten, schoolbesturen en de NAM is bepaald dat een aantal scholen zal samengaan in nieuwe gebouwen.

Voor de omvangrijke verbouwoperatie is in totaal 290 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hoe en wanneer de opdracht(sen) op de markt komen is nog onduidelijk. Of en hoeveel geld er extra nodig is voor infrastructuur, zorggebouwen en cultureel erfgoed moet de komende maanden duidelijk worden.  

Investeringen bouwkundig versterken 

Alders heeft ook onderzocht in hoeverre de uitgaven in het aardbevingsgebied volgens begroting verlopen. Aan schadeclaims is in 2015 meer geld uitgegeven dan begroot, 429 miljoen euro om 250 miljoen euro. De investeringen voor het bouwkundig versterken bleven daarentegen ver achter bij de verwachting. Werd op een bedrag van zeshonderd miljoen euro gerekend, de daadwerkelijke uitgaven bleven steken op 175 miljoen. Kamp tekent daarbij aan dat de “activiteiten op dit gebied momenteel aanzienlijk toenemen.”

Reageer op dit artikel