nieuws

Sweco controleert terminals Rotterdam

bouwbreed 46

Sweco controleert terminals Rotterdam
Odfjell

Sweco voert in opdracht van Odfjell Terminals Rotterdam tankmetingen uit. De ingenieurs controleren 166 bovengrondse atmosferische opslagtanks op geometrische aspecten zoals differentiële randzetting en scheefstand.

Rutger van der Male van Sweco legt uit. “Onze rapportage geeft Odfjell inzicht of haar tanks voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van geometrie. Hiermee kan Odfjell de veiligheid, kwaliteit en milieubelasting van haar tanks vaststellen. Tevens kan zij richting de overheid aantonen dat zij in compliance zijn met wet- en regelgeving, en vergunningen.”

Naast de tanks controleert Sweco ook de steigers, kades en walhijsinstallaties van Odfjell op eventuele verzakkingen en deformaties.

Reageer op dit artikel