nieuws

Rotterdam start proef met biologisch baggeren

bouwbreed 543

Rotterdam start proef met biologisch baggeren

De gemeente Rotterdam start in Charlois, IJsselmonde en Pernis een proef met biologisch baggeren.

Het slib hoeft door het biologisch baggeren niet meer uit het water te worden gehaald en te worden afgevoerd. Dit scheelt de inzet van zwaar materiaal en hiermee wordt schade aan beschoeiingen en groen voorkomen. Biologische korrels breken de sliblaag in het water zelf af.

Biologische korrels

Het biologisch baggeren wordt uitgevoerd met het product Bio-Vase. Deze korrel breekt het organisch materiaal af. Voordeel is dat deze afbraak snel gaat en er geen stank vrijkomt. Ook zwevend slib wordt hierbij aangepakt. Het water wordt helderder, en waterplanten krijgen meer kans waardoor het water zich herstelt.

Bladafval

Vooral singels lenen zich goed voor biologisch baggeren. Dit komt omdat er in de watergang sprake is van bladafval en afstervend organisch materiaal.

Nulmeting

Vooraf gaat de gemeente Rotterdam een nulmeting uitvoeren. Dit gebeurt met een onbemand radiografisch bestuurbaar bootje.
Biologisch baggeren met een radiografisch bestuurbaar bootje uitgevoerd door Dutch Water Tech

De vermindering van de sliblaag wordt elk kwartaal gemeten. Ook komen er analyses van de waterkwaliteit.

Drie locaties

Het biologisch baggeren wordt uitgevoerd door Dutch Water Tech, bij de watergangen aan de Vaanweg, achter de Texaco (Charlois), in de Bolnessevliet (IJsselmonde) en bij de voormalige volkstuin aan de oude Pernisseweg (Pernis).

Hoe ontstaat slib?

Anaerobe micro-organismen zorgen in de dikke zwarte sliblaag voor diverse problemen. Ze produceren stoffen als methaan en HS en deze zijn slecht voor de waterkwaliteit. De afbraak van de micro-organismen gaat traag, met als gevolg dat de sliblaag gestaag toeneemt. Het water gaat vervolgens stinken en ziet er ‘dood’ uit.

Reageer op dit artikel