nieuws

Renovatie Zwolse flats vertraagd door vleermuizen

bouwbreed 54

Renovatie Zwolse flats vertraagd door vleermuizen

De renovatie van vier Zwolse flats in de wijl Aa-landen loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in acht van de zestien kopgevels. Woningstichting SWZ is een procedure gestart om ontheffing te krijgen in het kader van de Flora- en Faunawet. Steigers en bouwmateriaal zijn tot nader order afgevoerd.

Aannemer Nijhuis Bouw werkt sinds vorig jaar aan een grote metamorfose van vier galerijflats in de Zwolse wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling. Daarnaast zijn er verschillende energetische maatregelen uitgevoerd, zoals het isoleren van de kopgevels, daken en bergingen. Ook zijn veel cv-ketels vervangen en zijn de daken voorzien van zonnepanelen.

In de flats zijn in de afgelopen maanden brandwerende maatregelen uitgevoerd en er is het nodige schilderwerk verricht. Eind november waren de werkzaamheden in alle 396 woningen en bergingen afgerond.

Het was de bedoeling dat de buitenwerkzaamheden aan de kopgevels voor de bouwvak klaar zouden zijn. De aanwezigheid van vleermuizen gooit nu roet in het eten.

Ontheffing

De werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels kunnen niet in juli worden afgerond zoals gepland. De reden is dat er winter – en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat zitten. Deze mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora- & Faunawet.

Er moet op verschillende momenten in het jaar onderzoek plaatsvinden of er vleermuizen gehuisvest zijn in de flats. In september 2015 is uit onderzoek gebleken dat dit bij acht van de zestien gevels het geval is en ontheffing nodig is. Woningstichting SWZ heeft de ontheffing in oktober 2015 aangevraagd maar kreeg onlangs bericht van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) dat deze waarschijnlijk niet wordt verleend.

Daarop is woningstichting direct een procedure gestart om alsnog ontheffing te krijgen. Op korte termijn wordt een eerste reactie verwacht, zodat er meer zicht is op het vervolg.

Bewoners zijn met een brief geïnformeerd over de vertraging van het project.

Reageer op dit artikel