nieuws

Randstadprovincies maken vuist in Europa

bouwbreed 3

Randstadprovincies maken vuist in Europa

De Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland willen de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad. Ze hebben daarom een gezamelijke Europese strategie opgesteld, waarmee de provincies meer Europese subsidies hopen binnen te halen.

De samenwerking moet de concurrentiekracht van de Randstad vergroten en de positie als Europese topregio verstevigen. De provincies zetten daarbij in op verschillende thema’s. Zo moet er meer geld beschikbaar komen voor de ontwikkeling van warmtenetten en andere duurzame opwekking van energie, om de transitie van een fossiele economie naar een bio-economie en uiteindelijk een grondstoffenefficiënte circulaire economie te versnellen. De provincies willen daarvoor meer fondsen aanboren voor toegepast onderzoek, innovatie en markttoepassingen. 

Ook mikken de provincies op een maximale geldstroom uit de Europese fondsen EFRO en EFSI  voor de financiering van de uitvoering van het regionaal, economisch en infrastructureel beleid in de Randstad. De concurrentiekracht van regio moet volgens de provincies verder worden versterkt door verbetering van de bereikbaarheid en het wegnemen van knelpunten in mobiliteit en infrastructuur.

Reageer op dit artikel