nieuws

‘Pas op met nom-woning, waak voor desinvesteringen in huidig netwerk’

bouwbreed 74

‘Pas op met nom-woning, waak voor desinvesteringen in huidig netwerk’
Shutterstock

Is het dom om woningen afzonderlijk van elkaar energieneutraal te maken? Kun je beter denken in wijkoplossingen? Nienke Maas van TNO neemt het woord ‘dom’ niet in de mond, maar waarschuwt wel voor een ‘eilandjesenergietransitie’. “Voor je het weet heb je drie verschillende netwerken.”

Stedin maakt zich zorgen over het nul-op-de-meter maken van woningen. Het doel is goed, maar de weg ernaartoe kan slimmer, vindt de netbeheerder. Stedin vreest voor desinvesteringen in de huidige infrastructuur voor elektriciteit. En waarom zou je elk huis van zonnecellen moeten voorzien? Nienke Maas houdt zich bij TNO al langer bezig met energieneutrale wijken. “Hoeveel Nederland daarvan heeft? Bij mijn weten niet één.”

Smart urban energie

Maas, van oorsprong civiel ingenieur, is smart urban energie programmamanager. “Ik probeer kort gezegd innovatie en energietransitie in stedelijk gebied slim vorm te geven. Maar, de praktijk is weerbarstig.”

Ze is betrokken bij verschillende projecten, waaronder één in Rotterdam. “We willen verkokering tussen de verschillende domeinen, mobiliteit, gezondheid, energie en de gebouwde omgeving, voorkomen. Je moet ervoor waken zomaar ergens te beginnen. Dat kan vergaande gevolgen hebben voor het bestaande netwerk.”

Zorg

Stedin staat op een soortgelijk standpunt. Het is leuk dat je woningen energieneutraal maakt, maar let alstublieft wel op het netwerk, is haar oproep. Maas begrijpt de zorg. “Of het dom is om een individuele woning energieneutraal te maken? Of kun je dat beter op wijkniveau doen? De wijk als energiesysteem? Dom zou ik het niet willen noemen. Verschillende berekeningen tonen aan dat we alle zeilen bij moeten zetten als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen. Dus je kunt niet zeggen: laat dat huis maar zitten, want ik kies voor windmolens op zee.”

Wel dringt ze aan op een integrale aanpak, zoals Rotterdam voor ogen heeft.

Reageer op dit artikel