nieuws

Branche bezorgd over veiligheid pv-installaties

bouwbreed Premium 5

Branche bezorgd over veiligheid pv-installaties

De zonne-energiesector is bezorgd over veiligheid van de installaties. Dit staat in het Nationaal Solar Trendrapport. Volgens bedrijven in de branche maken maar weinig installateurs gebruik van certificeringen of erkenningsregelingen.

Volgens de enquête van het Nationaal Solar Trendrapport maakt 55 procent van de zonnestroomsector zich zorgen over veiligheid. Bij de zonnewarmtesector is dit 35 procent. De respondenten die hadden nagedacht over oplossingen, suggereerden bijna allemaal een verplichte keuring van installaties of handhaving op opgeleverde installaties.

Ongeschoold

Het Nationaal Trend Rapport organiseerde onder andere naar aanleiding van de enquête een ronde tafel over veiligheid tijdens de beurs Solar Solutions. Verschillende spelers in de branche waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst kwam onder andere naar voren dat weinig installateurs gebruik maken van certificeringen of erkenningsregelingen. Daar staat tegenover dat sommige installateurs een eigen opleidingstraject hebben. Verder lijkt een grote groep installateurs van zonnepanelen ongeschoold te zijn. Ook deze groep moet betrokken worden bij het belang van scholing over veiligheid, vinden de deelnemers.

Organisaties met erkenningsregelingen en opleidingen kregen tijdens de ronde tafel kritiek te verduren. Dit om hun commerciële belangen en onderlinge concurrentie. Die zorgen er mede voor dat het voor installateurs en eindklanten onduidelijk is welke regelingen er zijn. Ook zou niet duidelijk zijn hoe de regelingen zich tot elkaar verhouden en welke relevant zijn. Een regelmatige ‘zon-apk’ kan het niveau blijvend hoog houden, vinden de participanten van de ronde tafel. Dit geldt ook voor het (geregeld) keuren van installaties.

Werkvoorbereiders

Verder zijn de deelnemers van mening dat er meer aandacht moet komen voor werkvoorbereiders. Deze zouden meer moeten worden ondersteund. Daarnaast moeten alle installaties gecontroleerd worden door het eigen bedrijf in de vorm van een kwaliteitscontrolesysteem.

Vanuit de verzekeraars valt op dat bij grote installaties het vaak de omvormers zijn die uitbranden. Maar ook dat onder andere bij grote projecten kabels door stalen daken worden gevoerd zonder afscherming en dat brandbeveiliging niet altijd op orde is.

Tijdens de ronde tafel kwam naar voren dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor een goede regeling voor de markt. Wel moeten de partijen met elkaar tot een gepaste oplossing komen. Het is belangrijk dat de betrokken organisaties niet voorbij gaan aan bedrijven die een goed kwalitatief intern borgingssysteem en eigen opleidingen hebben, meldt het Nationaal Solar Rapport. Wel moet een antwoord gevonden worden voor de ongeschoolde mensen die nu wel installeren.

Reageer op dit artikel