nieuws

Beroep strandt op relativiteit

bouwbreed Premium 5

Beroep strandt op relativiteit

In veel zaken die worden voorgelegd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt een beroep gedaan op de zogenoemde Ladder voor duurzame verstedelijking. In de uitspraak die hier aan de orde is, wordt nog eens bevestigd dat een dergelijk beroep kan stranden op het zogenoemde relativiteitsvereiste.

Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van een detailhandelscentrum met ongeveer 5.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak voor perifere detailhandel, waaronder supermarkten. Op ongeveer 650 meter van het plangebied zijn al twee supermarkten gevestigd: Jumbo en Aldi. Beide ketens kunnen zich niet vinden in de in het plan opgenomen mogelijkheden voor de vestiging van onder meer supermarkten. De twee concurrerende ondernemingen doen een beroep op de zogenoemde Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6, lid 2 Bro).

Relativiteitseis

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de zogenoemde relativiteitseis opgenomen. Deze eis houdt in dat een besluit niet wordt vernietigd als de bepaling waarop een beroep wordt gedaan, niet strekt tot de bescherming van de belangen van diegene die zich hierop beroept. Met andere woorden: beschermt de rechtsnorm niet jouw belang, dan kan een beroep op die norm niet tot vernietiging van het besluit leiden.

In deze zaak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het relativiteitsvereiste een beroep op de ladder in de weg staat. Uit een uitspraak van vorig jaar blijkt dat een beroep op de ladder door een concurrent tegen de voorziene ontwikkeling tot een relevante leegstand zal kunnen leiden. Dat is in deze situatie volgens de Afdeling niet het geval, gezien de afstand tot het plangebied en de aard van de omgeving: de afstand is 350 tot 650 meter en tussen beide supermarkten ongeveer 300 meter en het tussenliggende terrein is grotendeels onbebouwd en er loopt een spoorlijn doorheen.

Mr. Regina Koning,
Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel