nieuws

Toezegging aan één inschrijver

bouwbreed Premium 12

Toezegging aan één inschrijver

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant sprak zich uit in een aanbestedingsgeschil. Het betrof de verlenging van de stand-stilltermijn. Die uitspraak is om twee redenen interessant.

De aanbestedende dienst heeft één inschrijver herhaaldelijk schriftelijk toegezegd dat hij een kort geding aanhangig kon maken tegen de gunning. Er is gesproken over verschillende verlengingen van de stand-stilltermijn. De voorzieningenrechter vindt echter dat deze toezeggingen niets waard zijn, omdat de inschrijver daarop niet mocht vertrouwen. Deze toezeggingen zijn namelijk alleen aan de inschrijver gedaan, waardoor transparantie en gelijke behandeling van alle inschrijvers zijn geschonden. Deze beginselen prevaleren boven de individuele toezeggingen.

Een goed geïnformeerde en oplettende inschrijver moet beseffen dat aan mededelingen van de aanbestedende dienst die niet aan alle andere inschrijvers zijn gericht, niet dezelfde waarde kan worden gehecht als aan mededelingen die wel aan alle inschrijvers zijn gedaan. Het is echter de vraag of het voor de betreffende inschrijver duidelijk was dat de mededelingen uitsluitend aan hem zijn gedaan. In elk geval heeft de inschrijver op basis van de toezeggingen geacteerd.

Opknippen in percelen

Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat er sprake is van een motiveringsgebrek bij het gunningsbesluit. Dit gebrek behoeft in de onderhavige aanbestedingsprocedure niet meer te worden aangevuld, omdat de partijen in dit geding de opdracht en gunning niet meer kunnen aanvechten. Partijen die een klacht hebben ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, en gelijk krijgen, zouden dat nog wel kunnen.

De voorzieningenrechter verwacht dat de aanbestedende dienst in die procedure de motivering wel rond kan krijgen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zou dan hooguit nog ter sprake kunnen komen of de opdracht moet worden verdeeld in percelen. In dat geval oordeelt de voorzieningenrechter dat heraanbesteding van de opdracht met verdeling van de werkzaamheden in percelen geen wezenlijke wijziging is, en dus een doodlopende weg is. Het is zeer de vraag of dat oordeel juist is.

Bard van Veen,
Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

Reageer op dit artikel