nieuws

Schultz akkoord met versnelling IJsseldelta

bouwbreed Premium 8

Schultz akkoord met versnelling IJsseldelta

De voorbereidingen om de tweede fase van IJsseldelta versneld uit te voeren, mogen beginnen. Daarmee is minister Schultz akkoord gegaan, schrijft zij in de 27e voortgangsrapportage Ruimte voor de rivier.

Met deze beslissing wordt de tweede fase naar voren gehaald, waardoor tijdelijke investeringen voor waterstandsverlaging bij met name de Roggebotkering niet nodig zijn. Dat bespaart zo’n 10 miljoen euro.

Fase 1 ligt na het recente lichten van het Koggeschip nu volledig op stoom. Daarbij gaat het om de zomerbedverdieping. Die levert echter maar de helft van de in de planologische kernbeslissing afgesproken waterstandsdaling. In eerste instantie was bedacht dat tijdelijke voorzieningen getroffen konden worden die ervoor zouden zorgen dat de geplande waterstandsdaling wel volledig zou worden bereikt.

Door het besluit de tijdelijke voorzieningen niet aan te leggen maar fase 2 te versnellen, wordt zelfs meer dan de volledige waterstandsdaling per 1 december 2022 bereikt. De tijdelijke voorzieningen bestonden uit het aanbrengen van kostbare kokers in de dijk bij de Roggebotkering en verbeteringen aan de Roggebotsluis.

De tweede fase mag nu maximaal 121 miljoen euro kosten. In deze fase wordt onder meer de Roggebotsluis verwijders, de Drontermeerdijk versterkt en het aanpalende recreatiegebied Roggebot tegen hoog water beschermd. Oorspronkelijk zou dit alles pas in 2025 gerealiseerd zijn, maar nu gebeurt dat dus drie jaar eerder.

Oogstjaar

In de rapportage over de tweede helft van 2015 noemt de minister dat jaar een oogstjaar voor het programma Ruimte voor de rivier. “Een blauwe loper is letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren van diverse waterveiligheidsmijlpalen. Samen met alle betrokken overheden en initiatiefnemers is in de tweede helft van het jaar bij vijftien projecten de mijlpaal waterveiligheid bereikt, wat het totaal op 25 brengt”, aldus Schultz.

In 2016 zullen zes projecten de mijlpaal waterveiligheid bereiken en na dat jaar nog drie. Tot nu toe is er alom tevredenheid over de kwaliteit ervan.

Reageer op dit artikel