nieuws

‘Renovatie schoolgebouwen in de wet regelen’

bouwbreed 9

‘Renovatie schoolgebouwen in de wet regelen’

Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Dat is de algemene opvatting van Tweede Kamerleden in de commissie onderwijs.

Kamerleden erkennen daarmee de eerder uitgesproken zorgen van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die deze organisaties, in aanloop naar het debat, per brief aan de Tweede Kamer hadden gestuurd.

Ze betoogden daarin dat het overgrote deel van de schoolgebouwen in het basisonderwijs ouder is dan 35 jaar en niet meer voldoet aan de eisen van de tijd. Om de meer dan 8000 gebouwen te vervangen of op te knappen is in de komende tien jaar minstens 3,5 miljard euro nodig.

Schoolbesturen mogen volgens de wet niet investeren in nieuwbouw, dat mogen alleen gemeenten. Maar die hebben onvoldoende geld, mede omdat het kabinet vorig jaar 256 miljoen euro uit het gemeentefonds, bestemd voor basisscholen, heeft overgeheveld naar middelbare scholen. PO-Raad en VNG stellen voor de wet aan te passen.

Reageer op dit artikel