nieuws

Pragmatische blik uitgangspunt van Balanshuis

bouwbreed 25

Pragmatische blik uitgangspunt van Balanshuis

Woningcorporatie Kleine Meierij heeft de primeur van het eerste Balanshuis. Als pilot werd met wat extra subsidie een rijtjeshuis in Rosmalen opgepimpt tot nom-woning. “Alles wat in de woning waarde heeft, moet je intact laten.”

Miel Karthaus van KBNG architecten is een van de partners in het Balanshuis, samen met Procap, Stadsruim, Dubotechniek en aannemer Ouwehand. Karthaus vindt dat  karakter en kwaliteit van het bestaande gebouw bij duurzaamheid vaak wordt vergeten. “Altijd maar weer die theemuts-concepten van de Energiesprong. Daar wordt het oorspronkelijke karakter helemaal mee weggehaald”, zegt Karthaus. “Daar komt bij dat het heel duur is om een nieuwe schil te maken, zo’n 80.000 euro per woning. Iedereen veronderstelt dat door het proces te industrialiseren de prijs omlaag gaat, maar dat is nog afwachten.”

Juiste balans

Bij Balanshuis gaat het anders. Karthaus: “Bij dit rijtjeshuis zoeken we naar de juiste balans tussen de opname van zonne-energie, de opslag ervan door gebruik te maken van de lussen in de bodem en de afgifte van de energie middels de lage temperatuurverwarming. Dan hoef je niet zo zwaar in te zetten op de schil van het huis. Wij gaan voor de renovatie van een bestaand huis uit van 32.500 euro.”

Bestaande waarde

De woning in Rosmalen maakt deel uit van het verkoopprogramma van Kleine Meierij. “We gaan uit van de bestaande waarde van iedere woning”, zegt Balanshuispartner Tom Smeulders van Stadsruim. “De tussenwoning in Rosmalen is architectonisch niet heel bijzonder, maar het is een erg prettige wijk om in te wonen. Alles wat in de woning waarde heeft, moet je intact laten. Daarom kiezen we om geen ingrepen in de gevel te doen.”

Energieneutraal

Daarbij wordt met het Balanshuis-concept bewust voor energieneutraal gekozen. Smeulders: “Bij Nul-op-de-meter lever je energie voor huishoudelijk gebruik. Dat laten wij achterwege, maar kan natuurlijk wel als de opdrachtgever dat wenst. Als het om corporatiewoningen gaat, kiezen we bijvoorbeeld om de kozijnen te behouden. Corporatiekozijnen zijn doorgaans van prima kwaliteit.”
In het bestaande kozijn kan volgens Smeulders geen driedubbel glas, maar wel dubbel. “Met dit glas presteer je 10 procent minder dan bij driedubbel glas. Maar de kozijnen vervangen kost in dit geval iets van 8.000 euro en dat haal je er nooit uit. De stelregel is: wat een goede energiebesparing in de weg staat, moet je aanpakken. Je kunt met deze methode echt drie stappen terug doen in de investering. Omdat je niets weggooit wat nog goed is.”

Niet luchtdicht

Het uitgangspunt van het Balanshuisconcept is niet dat elke woning geheel luchtdicht moet zijn. Karthaus: “Dan krijg je maar gedoe met al die installaties. We maken de woning kierdicht en zorgen dat het niet tocht. Het liefst is de gevel damp-open en blijft het een ademend huis.”
De grap, zegt Karthaus, “is dat je uiteindelijk niets aan het huis ziet, maar dat er binnen het budget optimale maatregelen zijn genomen. De bewoner heeft een stuk minder energiekosten en de woning heeft zijn unieke karakter behouden. Daarnaast kunnen de bewoners tijdens de renovatie gewoon in hun huis blijven zitten. We vinden daarbij wel dat de bewoner zelf verantwoordelijk is voor zijn gedrag als het om stookkosten en elektriciteit gaat. Naar keuze kunnen ze bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaffen, daar helpen we ze graag bij.”

Modulaire aanpak

Het concept is niet alleen interessant voor woningcorporaties, maar ook voor eigenaar-bewoners. Smeulders: “Er zijn 2,5 miljoen eengezinswoningen. We willen ze onze modulaire aanpak aan gaan bieden. Dan maken we samen met de eigenaar een plan. Heeft die net een nieuwe hr-ketel aangeschaft, dan laten we die lekker zitten, maar doen we wel alvast de spouw of een deel van de zonnepanelen. Gefaseerd kun je dan stappen gaan nemen. Of je nu een corporatie bent of een woningeigenaar, je bent altijd afhankelijk van de financiën. De investeringen moeten zo terughoudend mogelijk zijn en je moet het in behapbare eenheden aanpakken.”

Gezamenlijk doel

Karthaus ziet de Nul-op-de-meterbeweging niet als bedreiging. “We hebben een gezamenlijk doel. Wij vliegen het alleen wat radicaler aan. Ik vind dat energieneutraal niet voor the happy few of een paar early adopters moet zijn. Het is bedoeld voor iedereen.”

Koffiedik kijken

Smeulders: “De term Balanshuis is er niet voor niets. Het moet niet alleen een balans zijn in geleverde en gebruikte energie, maar ook een balans in waarde. Wat je erin steekt, moet je ook terugkrijgen. En dan hoeft zich niet alleen te vertalen in de energierekening, dat is toch een beetje koffiedik kijken. Ook door de genomen maatregelen neemt de waarde van je woning toe.”

Balanshuis monitort samen met woningcorporatie Kleine Meierij het energiegebruik van de woning. Balanshuis geeft een garantie van tien jaar op het concept.

Reageer op dit artikel