nieuws

Naming and shaming mag niet

bouwbreed Premium 4

Naming and shaming mag niet

De rechtbank Gelderland heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de publicatie van asbestovertredingen. ‘Naming and shaming’ van een asbestsaneerder die een overtreding had begaan mag niet, zo luidt de uitspraak.

De asbestsaneerder in kwestie was het niet eens met de publicatie op internet van een asbestovertreding. Die publicatie werd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedaan op basis van de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens’. De asbestsaneerder werd door de rechtbank in de beroepsprocedure in het gelijk gesteld. Eerder nog was hetzelfde bezwaar in een voorlopige voorzieningsprocedure afgewezen. De rechtbank Gelderland oordeelt echter anders: de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) biedt geen grondslag voor openbaarmakingen, zoals die door het ministerie van SZW worden gedaan.
Er ligt nu een wetsvoorstel op grond waarvan de Arbeidsomstandighedenwet zodanig wordt gewijzigd dat het een wettelijke basis van openbaarmaking gaat bevatten.

Reageer op dit artikel