nieuws

Mkb Europa pleit voor fiscale maatregelen hergebruik

bouwbreed Premium 16

Mkb Europa pleit voor fiscale maatregelen hergebruik

Wil hergebruik van bouw- en sloopafval op grote schaal ingang vinden, dan zijn fiscale maatregelen nodig om de prijs concurrerend te maken. Dit vindt de Europese Bouw Confederatie EBC.

In haar standpunt over de circulaire economie en de wijziging van de afvalrichtlijn van de Europese Unie juicht de EBC de voornemens toe van de Europese Commissie op dit milieugebied. Per slot van rekening is de bouw verantwoordelijk voor 35 procent van alle afval. Elke poging om de productie van afval te verminderen en bevordering van sorteren van sloopafval, hergebruik en recycling moedigt de EBC aan. Maar het moet wel technisch haalbaar en kosteneffectief zijn.

Dat geldt dus ook voor plannen van de Commissie om het storten van bouw- en sloopafval drastisch te beperken. Dat betekent meer hergebruik en recycling waarbij de Commissie streeft naar 70 procent in 2020. “Dat kan alleen gehaald worden als de markt voor gerecycled materiaal evolueert. Momenteel is er nog veel wantrouwen tegen gerecycled materiaal, het aanbod van dit soort materialen is onvoldoende en de prijzen zijn te hoog. Voor dat laatste is fiscaal stimuleringsbeleid nodig”, vindt de EBC.

Verantwoordelijkheid

De federatie van mkb-bouworganisaties in Europa heeft wel bezwaar tegen het idee van de Commissie om de verantwoordelijkheid van producenten voor hun producten te verlengen tot de gebruiks- en zelfs de afvalfase. In de praktijk komt dit erop neer dat producenten de kosten moeten gaan dekken van alles wat er met het product gebeurt na de gebruiksfase, ook al heeft hij daar geen enkele invloed op.

Zeker in de bouw praat je dan over verantwoordelijkheden die decennia kunnen duren. Een dergelijke lange verantwoordelijkheid wil de EBC niet accepteren, aangezien de administratieve en economische kosten buitensporig zijn voor het mkb. En dat is ongeveer 99,9 procent van de Europese bouw. Op z’n minst zou er sprake moeten zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen producenten, consumenten en gemeenten, vindt de EBC.

Verder vindt de federatie de ideeën om sloopafval te beperken iets te ver gaan. Niet alle sloopafval is zonder meer te hergebruiken of te recyclen. Dat geldt bijvoorbeeld voor composietmaterialen. Op een werk al sorteren van afval is niet altijd mogelijk. De EBC vindt dan ook dat het prima is om bij sloop vooraf een afvalmanagementplan te eisen.

Reageer op dit artikel