nieuws

Geen geld van bewoners voor wijkverbetering

bouwbreed 112

Geen geld van bewoners voor wijkverbetering

Buurtbewoners zijn niet of nauwelijks bereid om financieel te investeren in wijkverbetering. Wel willen ze hun expertise en gereedschap inzetten om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. Dat concludeert Platform31 in de Eindevaluatie van het Experimenten Programma Wijk Investeren.

Het programma is uitgevoerd in een periode van drie jaar en omvatte pilots in verschillende steden waaronder Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Volgens het rapport is de bereidheid om in ‘natura’ te investeren in wijkverbetering enorm. Doordat de bewoners van de proefgebieden veelal rond het bestaansminimum leven, staan financiële bijdragen op een laag pitje.  In het onderzoek wordt daarbij aangetekend dat woningexploitanten in de gebieden doorgaans weinig bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat in de buurt. “Heel veel eigenaren verwaarlozen het onderhoud van hun woningen”, zo staat in de evaluatie. “Het gevolg, delen van wijken verloederen.”

Geen dwang

Verder blijkt uit het onderzoek dat er geen juridische mogelijkheden zijn om huiseigenaren te dwingen hun bezit te onderhouden. Pas als de situatie uit de hand is gelopen, is ingrijpen mogelijk. Voor een experimentwet WijkInvesteringsZone (WIZ) waarmee goedwillende huiseigenaren hun malafide collega’s kunnen dwingen onderhoud te plegen, is geen maatschappelijk draagvlak.

Reageer op dit artikel