nieuws

Dramatische leegstand agrarisch vastgoed Brabant

bouwbreed 158

Dramatische leegstand agrarisch vastgoed Brabant
Boerderij2013

Nu al staat er zo’n 2 miljoen vierkante meter aan agrarische bedrijfsgebouwen leeg in Noord-Brabant. Doordat veel boerenbedrijven de komende jaren stoppen, zal daar tot 2030 nog eens 4,2 miljoen vierkante meter aan leegstand in die sector bijkomen, zo verwacht onderzoeksinstituut Alterra. Dat is ongeveer een kwart van de totale hoeveelheid agrarisch vastgoed in Brabant.

Het bureau deed in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek naar leegstand van Brabants agrarisch vastgoed. Vooral in gebieden met veel veehouderijbedrijven in het oosten en zuiden van provincie, zal de leegstand toenemen. Ondernemers beëindigen hun bedrijf omdat ze te weinig inkomsten hebben of door het ontbreken van opvolgers. Per locatie gaat het ook nog eens om grotere bouwvolumes dan in het verleden.

Groot probleem

Het is een groot probleem, onderkent de provincie. Veel van de leegstaande en leegkomende gebouwen zijn gebouwd tussen 1970 en 1990 en voorzien van asbestdaken. Herbestemming is maar voor een klein deel van de agrarische gebouwen mogelijk. “Verantwoord slopen is dus wellicht nog een grotere opgave dan herbestemmen”, meent gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte). Ook vreest hij voor verloedering, onveiligheid en sociale problemen. “Wat betekent dit perspectief voor Brabantse boeren wier pensioen opgesloten zit in gebouwen die soms nauwelijks restwaarde hebben?”

Gezamenlijke aanpak

Het onderzoek moet de aanzet vormen voor een gezamenlijke aanpak van provincie, ondernemers, vastgoedeigenaren, financiers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Op verschillende plekken in de provincie wordt naast gebruikelijke vormen van herbestemming als zorg en recreatie al geëxperimenteerd met nieuwe concepten voor herbestemming, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie en agrofood. Omdat naar verwachting maar een klein deel van de leegstaande agrarische gebouwen een nieuwe functie zal krijgen, ziet de provincie sloop als een belangrijk deel van de oplossing. In overleg met alle betrokken partijen wordt daarom gekeken naar kansrijke opties om de sloop te financieren.

Reageer op dit artikel