nieuws

‘Blok vertelt maar de halve waarheid’

bouwbreed 3

‘Blok vertelt maar de halve waarheid’

“Er staat niets nieuws en bovendien liegt Blok de boel bij elkaar,” antwoordt Aedes voorman Marc Calon op de vraag wat hij vindt van ‘De Staat van de Volkshuisvesting’, het jaarlijkse rapport over de corporatiesector dat minister Blok (wonen) vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

“Er gebeurt exact waar ik – en met mij vele woningmarktdeskundigen – al die jaren voor hebben gewaarschuwd. Blok speelt mooi weer, maar laat heel strategisch allerlei zaken weg in zijn brief aan de Kamer. Het is één groot promotieverhaal voor zijn eigen beleid,” briest de voorzitter van de vereniging van woningcorporaties.

Reële inkomens in Nederland zijn in afgelopen jaren gedaald

 Calon ergert zich eraan dat Blok net doet alsof door zijn beleid het scheefwonen is afgenomen. “De reële inkomens in Nederland zijn in de afgelopen jaren gedaald, mede door de crisis en allerlei bezuinigingen. En de huren zijn in die tijd alleen maar gestegen. Ja, dan krijg je vanzelf minder scheefwoners. Dat is toch geen verdienste van Blok?”

Minister selectief

Daar waar Blok aan de Tweede Kamer schrijft dat “de investeringen van corporaties in duurzaamheid en energiebesparing zijn gestegen en het aantal corporatiewoningen met een energielabel A of B is gestegen naar 24 procent” ziet Calon vooral dat de minister “nogal selectief is met wat hij wel en niet vermeldt. Want ik lees nergens dat de duurzaamheidsdoelstellingen bij lange na niet gehaald worden. Blok vertelt gewoon niet de hele waarheid.”

“Wat me frappeert is dat niet meer mensen door zijn cijfers heen kijken. Het is tragisch dat mensen niet nadenken”, gaat hij verder. “Het beleid van Blok veroorzaakt op den duur een woningnood, dat gaat de bouw nog hard raken. Corporaties zijn door alle maatregelen simpelweg gestopt met bouwen. En ik zie dat niet snel veranderen. Door de verhuurderheffing zijn veel projecten niet rendabel meer. En waar een corporatie vroeger een woningblokje van acht goedkope huizen financierde met twee duurdere hoekpanden mogen ze dat nu, door de scheiding  van hun sociale en commerciële activiteiten, niet meer. En dus stokt het. Je ziet het in alle grote steden gebeuren. Corporaties dragen overal veel te weinig bij aan de nieuwbouwproductie.”

Calon zegt Blok zelf niets kwalijk te nemen. “Die doet gewoon wat hij zegt. En voert gewoon zijn beleid uit. Heel consequent. Het is alleen jammer dat niet meer mensen zien dat zijn beleid dodelijk is voor de woningmarkt.”

Corporatiesector

In tegenstelling tot wat Blok schrijft gaat het volgens Calon helemaal niet goed met de corporatiesector. “Er wordt veel te weinig geïnvesteerd in de bestaande voorraad corporatiewoningen. De levensduur van die woningen neemt af. Nogmaals, ik voorspel een groot woningtekort.”
Volgens Calon denkt Blok dat commerciële partijen de bouwhandschoen vanzelf oppakken als de prijzen door schaarste op de woningmarkt gaan stijgen. Maar de Aedes-voorzitter zelf gelooft dat dat alleen maar leidt tot hogere huren en niet tot meer nieuwe woningen.

Wat de minister volgens Calon zou moeten doen om een dreigende woningnood voor te zijn is de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen. “Want met de huidige belastingvoordelen en de lage rente gaan zouden mensen wel gek zijn als ze gaan huren.” Verder stelt Calon een investeringsaftrek voor corporaties voor wanneer ze gaan renoveren of nieuwe woningen bouwen. “Want er moet echt meer gebouwd worden. En sneller dan we nu doen.” Wat volgens Calon ook zou helpen is de vennootschapsbelasting over de sociale activiteiten van corporaties afschaffen. “Gezien de verplichte splitsing van de commerciële en sociale activiteiten zou dat consequent zijn.”

Reageer op dit artikel