nieuws

Blok: 1,7 miljard verhuurdersheffing blijft staan

bouwbreed 6

Blok: 1,7 miljard verhuurdersheffing blijft staan

De verhuurdersheffing is sinds de invoering in 2013 de corporaties een doorn in het oog. Ze voeren aan dat de heffing ten koste gaat van investeringen in nieuwbouw, verduurzaming en huisvesting van kwetsbare doelgroepen, zoals vluchtelingen. Koepelorganisatie Aedes wil dat de belasting zo snel mogelijk van tafel gaat.

“Dat gaat niet gebeuren”, zegt Blok met het oog op de evaluatie van de ‘corporatietaks’ die binnenkort verschijnt. Hoewel de minister “zelfs” nog geen voorversies heeft gezien van de evaluatie, heeft helemaal niet de indruk dat corporaties massaal de hand op de knip houden.  “Volgens de prognoses bouwen ze 14.000 woningen. Dat is voldoende.”

14.000 woningen is voldoende

 Wethouders in diverse delen van het land maken zich met corporaties zorgen over maatschappelijke opgaven. Leegstand, krimp, maar ook het vluchtelingenvraagstuk vereisen maatwerk, stellen zij. Blok is bereid voor bijzondere situaties uitzonderingen te creëren, maar wil dat niet hapsnap doen. “Op grond van evaluatie komen we met een totaalpakket.”

Blok daagt politieke partijen die de verhuurdersheffing wel willen hervormen, uit een keer met een goed alternatief te komen. “Tot op de dag van vandaag heb ik dat nog nooit gezien. Als Kamerlid vond ik het leuk om zelf met een heel ander voorstel te komen. Dan heb je ook echt een politiek debat. De investeringsheffing? Dat kreeg men nooit rond.”

Voldaan over woonakkoord

Anderen moeten maar beoordelen wat ik goed gedaan heb.

Blok kan worden beschouwd als één van de grootste politieke woningmarkthervormers van na de Tweede Wereldoorlog. Met de partijen van het Woonakkoord (D66, ChristenUnie, SGP) en steun van de PvdA pakte hij de koopmarkt en de huurmarkt aan. Nergens heeft hij spijt van.

“Of ik tevreden ben? Anderen moeten maar beoordelen wat ik goed gedaan heb. Maar ik kijk met heel veel voldoening terug op het Woonakkoord. Ook de partijen die het ondertekenden, de SGP, de ChristenUnie en D66, mogen daar trots op zijn. Decennialang is op de woningmarkt niets gebeurd. En je hoort wel eens gesomber over de Nederlandse politiek, maar ik vond dat een heel mooi en cruciaal moment. Het was de eerste wet die we als kabinet door de Eerste Kamer moesten loodsen met een minderheid. Hoe ik het verschil maak als minister? Dat ik resultaat boek. Daar gaat het mij om. Niet iedere minister van Volkshuisvesting is daarin geslaagd.”

De doorstroming op de woningmarkt beschouwt hij momenteel als grootste probleem. De Eerste Kamer stemde vorige week nog in met een plan om die te bevorderen op de huurmarkt. Nieuwe maatregelen acht hij voorlopig uitgesloten. “Geen enkel kabinet heeft meer gedaan aan de bevordering van de doorstroming”, benadrukt hij. Zorgen maakt Blok zich ook over het feit dat corporaties nauwelijks bouwen in het lagere segment. “Tot na de financiële crisis zijn ze groot blijven bouwen. Nu moeten ze een switch maken.” Blok benadrukt verder dat de bestaande woningvoorraad veel duurzamer moet.  “Dat is de grote opgave. Natuurlijk zal er nog nieuwbouw plaatsvinden, maar die voorraad moet nog heel lang mee. Dat vraagt om investeringen.”


Morgen verschijnt in het weekblad van Cobouw een interview met minister Blok over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die hij vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.  

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels